Én orlov ad gangen

Ligebehandlingsnævnet fastslog i denne afgørelse, at det var i orden, at en region gav afslag på lønnet barselsorlov til en læge, da der allerede var indgået en aftale om ulønnet orlov.

nvi_portraetter_done_008_web.jpg

I denne sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om det var i strid med ligebehandlingsloven, at en region gav afslag på en læges ønske om at afholde lønnet barselsorlov, fordi der for en del af perioden allerede var indgået en aftale om ulønnet orlov.

Lægen, der var under sit hoveduddannelsesforløb, havde indgået en aftale med regionen om at holde ulønnet orlov i næsten et år på grund af sin ægtefælles udstationering. 

I løbet af den ulønnede orlov meddelte lægen, at hun var gravid, og at hun derfor ikke kunne starte på arbejde, når orloven udløb. Lægen ansøgte i den forbindelse regionen om betaling af løn under graviditet og barsel 5 måneder, før hendes ulønnede orlov var planlagt til at slutte. 

Regionen afslog dette med den begrundelse, at der allerede var indgået en bindende aftale om orlov uden løn, og at lægen først kunne få orlov med løn i forbindelse med graviditet og barsel ved ophøret af den aftalte, ulønnede orlov. Regionen begrundede endvidere afslaget med, at lægens stilling i orlovsperioden var besat, og at der ikke var andre ledige stillinger, som lægen kunne indtræde i.  

Lægen mente, at regionen udsatte hende for forskelsbehandling, og klagede derfor til Ligebehandlingsnævnet. 

Ikke brud på ligebehandlingsloven
Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at lægen ikke var blevet udsat for forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven. Nævnet lagde vægt på, at afslaget på at påbegynde lønnet barselsorlov skyldtes den allerede indgåede aftale om ulønnet orlov, og at lægen derfor ikke var blevet stillet mindre gunstigt på grund af graviditet eller barsel. Regionen var desuden ikke klar over lægens graviditet på tidspunktet for indgåelsen af aftalen om den ulønnede orlov.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at en allerede indgået aftale om ulønnet orlov ikke nødvendigvis skal tilsidesættes, fordi det senere viser sig, at medarbejderen i den samme periode kan påbegynde afholdelse af barselsorlov.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet