Én for alle og alle for én – eller?

En aftale mellem en arbejdsgiver og flere personaleklubber kunne opsiges over for én personaleklub, uden at dette påvirkede aftalen med de øvrige klubber.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Når en aftale af kollektiv karakter er indgået mellem en arbejdsgiver og flere personalegrupper, kan den da opsiges alene over for én personalegruppe? Det var spørgsmålet, der skulle afgøres for den faglige voldgift.

Arbejdsgiveren havde indgået tre forskellige overenskomster, der dækkede de forskellige medarbejdergrupper. Virksomhedens fem personaleklubber, herunder SAM-Data klubben, havde også indgået en Tryghedsaftale med virksomheden, der skulle sikre en ordentlig fremgangsmåde ved afskedigelser som følge af virksomhedens ændrede forhold.

Virksomheden valgte som følge af forestående overenskomstforhandlinger at opsige alle aftaler med HK i forhold til SAM-Data, herunder overenskomsten og Tryghedsaftalen, men Tryghedsaftalen blev ikke opsagt over for de øvrige personaleklubber. Formålet var at viske tavlen ren og indlede forhandlinger om nye aftaler for medarbejderne inden for SAM-Datas område.

Ved de efterfølgende drøftelser om nye aftaler og overenskomst anførte HK og SAM-Data, at virksomheden ikke havde været berettiget til at opsige Tryghedsaftalen over for Sam-Data klubben alene.

Ved den faglige voldgift gjorde HK for SAM-Data gældende, at Tryghedsaftalen var indgået af personaleklubberne i fællesskab, og opsigelse af aftalen derfor ikke kunne ske alene over for SAM-Data klubben. Tryghedsaftalen var en kollektiv aftale mellem klubberne og virksomheden, og virksomheden havde ikke godtgjort, at det var en forudsætning, at den kunne opsiges over for kun én af personaleklubberne

En del af et samlet aftalekompleks
Virksomheden gjorde gældende, at selvom Tryghedsaftalen var en kollektiv aftale, var den en del af det samlede aftalekompleks mellem virksomheden og SAM-Data klubben. Virksomhedens opsigelse havde vedrørt hele aftalekomplekset og derfor også Tryghedsaftalen.

Virksomheden gjorde derudover gældende, at der intet var i Tryghedsaftalen, der støttede påstanden om, at aftalen ikke kunne opsiges over for en enkelt part.

Opmanden lagde til grund, at Tryghedsaftalen måtte anses for at være en del af det samlede aftalekompleks mellem virksomheden og HK, selv om den ikke udsprang af overenskomsten, selv om der var forskellige opsigelsesbestemmelser, og selv om den var indgået mellem flere forskellige personaleklubber på den ene side og virksomheden på den anden. Det ændrede heller ikke ved denne vurdering, at aftalen havde karakter af en kollektiv aftale.

Virksomheden var derfor berettiget til at opsige Tryghedsaftalen alene over for SAM-Data, på samme vis som SAM-Data havde været berettiget til at opsige aftalen over for virksomheden.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at det – afhængigt af de konkrete forhold – er muligt at opsige en kollektiv aftale over for alene nogle af aftaleparterne i denne.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet