Én fadøl til middag

To serviceteknikere overtrådte deres arbejdsgivers alkoholpolitik og blev bortvist. Da overtrædelsen skyldtes en forglemmelse, og alkoholindtaget var beskedent, blev bortvisningen underkendt. En opsigelse var dog saglig.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Hvis en medarbejder tilsidesætter sin arbejdsgivers alkoholpolitik, er det alvorligt. Selv mindre tilsidesættelser vil kunne berettige strenge ansættelsesretlige sanktioner, hvilket denne sag fra Afskedigelsesnævnet er et eksempel på.

Sagen handlede om to serviceteknikere ansat hos et stort teleselskab. I forbindelse med overarbejde havde de aftalt at spise aftensmad sammen på en nærliggende restaurant. Til middagen – som i øvrigt blev indtaget i deres arbejdstøj – bestilte de begge en 0,25 l fadøl.

Kvitteringen fra middagen blev sendt til deres leder, idet de ønskede at få refunderet måltidet. Da lederen gennemgik kvitteringen, blev denne bekendt med, at de to teknikere havde drukket fadøl. De blev begge indkaldt til en tjenstlig samtale, hvor de erkendte, at de havde drukket en lille øl.

Det var en overtrædelse af virksomhedens alkoholpolitik, og begge teknikere blev bortvist.

Bortvisningerne blev indbragt for Afskedigelsesnævnet. For nævnet gjorde serviceteknikerne gældende, at bortvisningen var en uproportional reaktion, ligesom de forklarede, at overtrædelsen skyldtes en forglemmelse. Teleselskabet fastholdt, at bortvisningen var berettiget, idet der var tale en om klar overtrædelse af virksomhedens alkoholpolitik, som begge serviceteknikere var bekendt med.

En opsigelse var i orden
Opmanden fandt først og fremmest, at overtrædelsen kunne have potentiel skadesvirkning for teleselskabets image, da begge teknikere havde været iført firmatøj. Teleselskabet havde derfor været berettiget til at anse overtrædelsen som alvorlig.

Opmanden valgte dog også at lægge vægt på, at det var en meget beskeden alkoholindtagelse, og at serviceteknikerne blot havde glemt reglerne, hvilket blev understøttet af, at de havde afleveret kvitteringen fra middagen med henblik på refusion. Derudover havde begge serviceteknikere en betydelig anciennitet, ligesom de ikke tidligere havde overtrådt alkoholpolitikken.

Begge bortvisninger blev derfor fundet uberettiget, men opmanden fastslog, at en opsigelse af begge serviceteknikere var saglig.

Norrbom Vinding bemærker

  • at en medarbejders overtrædelse af sin arbejdsgivers alkoholpolitik som udgangspunkt fortsat vil berettige en bortvisning, men
  • at der i denne konkrete sag var en række formildende omstændigheder, som gjorde, at en opsigelse blev anset som den rette sanktion.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet