Ændring af udstationeringsloven vedtaget

Efter lov om udstationering af lønmodtagere skal en udenlandsk virksomhed, der har medarbejdere udstationeret til Danmark, anmelde en række oplysninger i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

NV Highres-6.jpg

I forbindelse med indgåelsen af finanslovsaftalen for 2018 blev det aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti, at Arbejdstilsynet fremover skulle have mulighed for at påbyde, at en udenlandsk virksomhed straks skal anmelde sig i RUT, hvis virksomheden ikke har overholdt anmeldelsespligten. 

Denne aftale er nu gennemført med lovændringen, der for nylig er blevet vedtaget. Fremover kan Arbejdstilsynet således påbyde en virksomhed straks at anmelde sig til registreret, og såfremt påbuddet ikke efterleves, kan Arbejdstilsynet uddele dagbøder. 

Klager og indbringelse for domstolene over påbud og dagbøder vil ikke have opsættende virkning. 

De nye regler træder i kraft den 1. juli 2018.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet