Ændring af tv-overvågningsloven vedtaget

I forbindelse med at den nye databeskyttelseslov blev vedtaget, vedtog Folketinget også den foreslåede ændring af tv-overvågningsloven.

Når de nye databeskyttelsesregler træder i kraft den 25. maj 2018, sker der tillige ændringer i forhold til reglerne om tv-overvågning, hvilket også omfatter tv-overvågning på arbejdspladser.

Ændringerne indebærer blandt andet, at reglerne i persondatalovens kapitel 6 a om tv-overvågning flyttes til tv-overvågningsloven. Herudover fastslås det, at der skal ske individuel orientering om tv-overvågning, hvilket naturligvis også gælder på arbejdspladsen. Denne individuelle oplysningspligt gælder ved siden af tv-overvågningslovens krav om skiltning i forbindelse med tv-overvågning. 

Når lovændringen træder i kraft, vil det i øvrigt være muligt for erhvervsdrivende, der har været udsat for berigelsesforbrydelse (fx tyveri) af ikke bagatelagtig karakter, på visse nærmere fastsatte betingelser at videregive optagelser af den formodede gerningsperson til andre erhvervsdrivende med henblik på at advare om gerningspersonen.

Vores nyhed om lovforslaget kan tilgås her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet