Ændring af sygedagpengeloven og lov om aktiv socialpolitik vedtaget

Det nyligt fremsatte lovforslag om ændring af arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger, der indgår i sager vedrørende refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, er nu vedtaget.

NV Highres-6.jpg

Folketinget har netop vedtaget det lovforslag om ændring af sygedagpengeloven og lov om aktiv socialpolitik, som beskæftigelsesministeren fremsatte i oktober.

Lovforslaget indfører en særskilt regulering af arbejdsgiveres ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger, der indgår i en sag hos kommunen eller Ankestyrelsen om refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse.

Lovændringen medfører, at en arbejdsgiver ikke længere vil kunne anmode om aktindsigt i henhold til forvaltningsloven. I stedet kan arbejdsgiver via sygedagpengeloven eller lov om aktiv socialpolitik få indblik i helbredsmæssige og lægelige oplysninger i refusionssager, hvis oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine interesser i en sag om helt eller delvist afslag på refusion, og der ikke efter forholdets særlige karakter foreligger afgørende hensyn til medarbejderens interesse i at hemmeligholde oplysningerne.

Vores tidligere omtale med en nærmere gennemgang af lovforslaget, som er vedtaget uden ændringer, kan læses her.

Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2019.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet