Ældre advokater passede ikke ind i alderssammensæt­ningen

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at Justitsministeriet ved vurderingen af en ansøger til et hverv som beneficeret advokat lagde vægt på alderssammensætningen blandt de øvrige beneficerede advokater.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Det følger af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må lægge vægt på en ‎medarbejders alder i forbindelse med ansættelse. Dette forbud mod aldersdiskrimination gælder også i situationer, som har betydning for ansøgerens muligheder for at udøve selvstændigt hverv, herunder ved Justitsministeriets antagelser til hvervet som beneficeret advokat.

Denne sag handlede om en advokat, der var født i 1960. Advokaten havde ansøgt Justitsministeriet om at blive antaget som beneficeret advokat ved en byret. Justitsministeriet meddelte imidlertid advokaten, at han ikke var blevet antaget, hvilket dels skyldtes advokatens kvalifikationer, dels alderssammensætningen blandt de advokater, der allerede var antaget i den pågældende retskreds.

Advokaten meddelte efterfølgende Justitsministeriet, at advokaten var af den opfattelse, at afslaget var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination. Hertil bemærkede Justitsministeriet, at det afgørende hensyn ved antagelse af beneficerede advokater var advokaternes kvalifikationer, hvorfor ministeriet ikke fandt grundlag for at ændre sin beslutning om antagelse af to andre advokater.

Ulovlig forskelsbehandling
Advokaten klagede herefter til Ligebehandlingsnævnet. Ligebehandlingsnævnet fandt, at Justitsministeriet – uanset ministeriets bemærkning om afgørende hensyntagen til ansøgernes kvalifikationer – ikke havde løftet bevisbyrden for, at advokatens alder ikke var indgået ved vurderingen af ansøgningen.

Advokaten fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr. 

Norrbom Vinding bemærker

  • at direkte henvisning til alderssammensætning i et afslag på et stillingsopslag gør det yderst vanskeligt for arbejdsgiveren efterfølgende at løfte bevisbyrden for, at ansøgerens alder ikke er indgået i udvælgelsen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet