Åbning for turistrejser i de europæiske lande

Regeringen har indført en ny model for vurderingen af sikre områder, der kan give mulighed for turistrejser til EU- og Schengenlande samt UK.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Siden den 13. marts 2020 har Udenrigsministeriet frarådet alle ikke-nødvendige rejser til udlandet, men åbnede den 15. juni 2020 op for, at danskerne – under iagttagelse af Udenrigsministeriets rejseråd – vil kunne rejse til Tyskland, Norge og Island. Nu har regeringen taget et nyt skridt mod at åbne op over for omverdenen, idet der med virkning fra den 27. juni 2020 fastsættes en ny model for åbning af grænserne.

Den nye model betyder, at Udenrigsministeriet ikke længere fraråder ikke-nødvendige rejser – det vil sige inklusive ferieophold – til lande i EU- og Schengenområdet samt UK, såfremt landenes smitteniveau er tilstrækkeligt lavt, et endnu ukendt kriterium i forhold til testregime er opfyldt, og hvis landene ikke selv har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende.

Det indebærer samtidig, at opfordringen om 14 dages karantæne ved hjemkomst bortfalder. Ud fra smittetallene er det i EU- og Schengenområder på nuværende tidspunkt kun Sverige og Portugal, der fortsat vil være ”karantænelande”, men som følge af indrejserestriktionerne til Irland og Storbritannien vil de heller ikke være ”åbne” lande.

Statens Serum Institut vil den 25. juni 2020 og herefter på ugentlig basis offentligøre en liste over åbne lande og karantænelande. Forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, vil et land med under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge blive klassificeret som ”åbent”, og vil først blive klassificeret som ”karantæneland”, såfremt smittetallet stiger til 30 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Nordisk mekanisme
Specifikt for de nordiske lande gælder en særlig mekanisme, hvorefter et land, der ikke opfylder ovennævnte kriterier – hvilket aktuelt kun er Sverige – vil overgå til en regional ordning, hvor smittevurderingen vil blive foretaget på baggrund af den enkelte regions smittetal. Efter den 27. juni 2020 frarådes det desuden ikke længere at rejse til egen ødegård eller lignende i Sverige, selvom regionen fortsat betragtes som ”karantæneregion”.

Hvis man er på ferie i et givent land, der undervejs ændrer sig til et ”karantæneland”, kan man i udgangspunktet fortsat blive, indtil ferien er slut, og man vil ikke blive anbefalet at gå i karantæne ved hjemkomst, men det anbefales dog, at man udviser forsigtighed og lader sig teste.

Norrbom Vinding bemærker

  • at de nye rejsevejledninger giver mulighed for at tage på sommerferie til de fleste europæiske lande, uden at dette skal efterfølges af 14 dages karantæne, men at der stadigvæk kan forekomme situationer, hvor medarbejdere som følge af mistanke om smitte eller forhold i det enkelte land vil blive anbefalet karantæne,
  • at Norrbom Vinding derfor anbefaler, at arbejdsgiveren indgår i en drøftelse med medarbejderne om, at der udvises forsigtighed ved udlandsrejser, men
  • at medarbejdere ved rejser til gule lande forsat kan trækkes i løn, hvis medarbejderen ender i en situation, hvor vedkommende anbefales karantæne i en periode efter hjemkomst – herunder hvis man ikke til stadighed har fulgt de danske og lokale myndigheders vejledninger og dette eksempelvis også i forhold til (en ny vejledning om) at afbryde en påbegyndt rejse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet