U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Advokatundersøgelser

At gennemføre undersøgelser er et speciale i sig selv, og når undersøgelser vedrører medarbejderforhold, råder vi over unikke kompetencer

Hos Norrbom Vinding gennemfører vi ofte undersøgelsesopgaver i form af såvel uvildige advokatundersøgelser som almindelige advokatundersøgelser.

Vi har bl.a.

  • gennemført en række advokatundersøgelser for Københavns Kommune, senest den såkaldte “whistleblowersag” i 2016 om, hvorvidt der var begået tjenesteforseelse i forbindelse med whistleblowersagen om Ringbo, henholdsvis Arena-undersøgelsen i 2017 om de nærmere omstændigheder omkring en række medarbejderes deltagelse i en række arrangementer o.lign.
  • gennemført undersøgelse for Skatteministeriet i den såkaldte “Helle Thorning Schmidt skattesag” om, hvorvidt der i fortsættelse af kommissionsundersøgelsen var grundlag for at indlede tjenstlig undersøgelse i forhold til to ledende medarbejdere
  • gennemført undersøgelse for Økonomi- og Erhvervsministeriet om, hvorvidt der på baggrund af rapporten fra ekspertgruppen, der havde undersøgt Finanstilsynets forvaltninger op igennem 90’erne, var grundlag for at gøre tjenstligt ansvar gældende over for berørte embedsmænd i Finanstilsynet
  • gennemført undersøgelse for Økonomi- og Erhvervsministeriet om Finanstilsynets og Økonomi- og Erhvervsministeriets departements rolle i forbindelse med tilsynet med Roskilde Bank i perioden fra 2005 til sommeren 2008
  • gennemført undersøgelse i relation til udbudsprocessen vedrørende det såkaldte “akuthus” på Bispebjerg Hospital
  • dertil kommer, at advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen i dag sidder som kommissionsmedlem i kommissionen om SKAT
*Vi har mere end 20 års erfaring med gennemførelse af advokatundersøgelser.”

Viden om Advokatundersøgelser

Take time to consider

The Board of Equal Treatment has heard two complaints about whether it was contrary to the Anti-Discrimination Act to refuse to employ candidates with a disability. In the first case, the Board found that the company had met its duty to accommodate; in the other case, the company had not.

læs mere