U

Viden

Nyheder

Specialerhidden

Mennesker

Arrangementer

Om os

Karriere

Rasmus beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Ansættelsesforhold inden for det kommunale, regionale og statslige område
 • Offentlig ret generelt, herunder forvaltningsret og tjenestemandsret
 • Sager om strafbare forhold relateret til virksomheders, myndigheders og medarbejderes forhold
 • Gennemførelse af advokatundersøgelser for både offentlige og private arbejdsgivere, herunder håndtering af problemstillinger relateret til databeskyttelse samt mulige ansvars- og erstatningsforhold
 • Bistand i forbindelse med arbejdsgivers interne undersøgelsesforløb
 • Diskrimination, herunder retssager om forskelsbehandling og ligebehandling
 • Kollektiv arbejdsret
 • Databeskyttelsesret

Specialer

Offentlig arbejdsret

Samspillet mellem arbejdsret, offentlig ret og politisk forståelse er forudsætningen for at begå sig på dette område

Ansættelsesret

Kontrakter, opsigelser, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler mv. Vi rådgiver inden for alle dele af den individuelle ansættelsesret

Advokatundersøgelser

Advokatundersøgelser er et vigtigt redskab, når der hos virksomheder, myndigheder eller organisationer opstår behov for at afdække og vurdere en sag

Kollektiv arbejdsret

Overenskomster og kollektiv arbejdsret er særkendet ved den danske arbejdsmarkedsmodel

Strafferet

Håndteringen af strafbare forhold bliver stadig mere kompleks – ikke mindst i lyset af den strafferetlige detailregulering, den intensiverede håndhævelse samt den offentlige bevågenhed

Databeskyttelse

Behovet for rådgivning om databeskyttelse er vokset eksplosivt de senere år – og vi har ydet højt specialiseret rådgivning inden for dette speciale gennem mere end 10 år

Retssager

Norrbom Vinding rummer nogle af Danmarks dygtigste og mest rutinerede procedører

Jeg har bl.a

 • gennemført flere omfattende undersøgelsesforløb for offentlige og private arbejdsgivere samt organisationer, senest advokatundersøgelsen af DR Pigekoret
 • bistået offentlige arbejdsgivere i forbindelse med håndteringen af vanskelige afskedigelsesprocesser
 • rådgivet flere myndigheder og virksomheder i sager relateret til #MeToo, herunder ansvarlig for Socialdemokratiets advokatordning
 • gennemført flere retssager for offentlige arbejdsgivere

Uddannelse og erfaringer

 1. 2021

  Møderet for landsret

 2. 2021

  Norrbom Vinding, partner

 3. 2018

  Norrbom Vinding, associeret partner

 4. 2014 – 2017

  Norrbom Vinding, advokat

 5. 2013 – 2014

  Norrbom Vinding, fuldmægtig

 6. 2007 – 2013

  Justitsministeriet, fuldmægtig

 7. 2010 – 2013

  Ekstern underviser i strafferet, Københavns Universitet

 8. 2007 – 2010

  Københavns Politi og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, anklager

 9. 2007

  Cand.jur., Københavns Universitet