SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I FORBINDELSE MED NORRBOM VINDINGS NYHEDSSERVICE

For at kunne udsende elektroniske nyhedsbreve er Norrbom Vinding som dataansvarlig nødsaget til at behandle personoplysninger om de enkelte modtagere. De oplysninger, der behandles, er de oplysninger, der indtastes på Norrbom Vindings hjemmeside i forbindelse med tilmeldingen (modtagerens navn, e-mailadresse, titel samt navn og adresse på modtagerens arbejdssted). Herudover indsamles oplysninger om modtagerens brug af nyhedsbrevene, herunder om nyhedsbrevene åbnes, afvises etc.

Formålet med behandlingen af modtagers navn, e-mailadresse osv. er at kunne udsende nyhedsbreve, og eventuelt oplysninger om morgenmøder samt andre arrangementer til modtagerne. Herudover benyttes oplysningerne til at udarbejde statistikker om modtagerne fordelt på brancher, landsdele, stillingstyper osv. Formålet med behandlingen af oplysningerne om brugen af nyhedsbrevene er kunne samkøre disse med andre modtageres brug af nyhedsbrevene og udarbejde forskellige former for statistikker og opgørelser til brug for tilpasning af nyhedsbrevet, målretning mv.

Personoplysningerne i form af navn, e-mail osv. bliver opbevaret, så længe modtageren abonnerer på Norrbom Vindings nyhedsservice og i op til to år efter modtageren framelder sig nyhedsbrevet. Opbevaringen af oplysningerne efter frameldingen sker for at sikre, at den frameldte modtager forbliver blokeret i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Derudover opbevares statistiske oplysninger fortsat efter framelding.

I henhold til databeskyttelseslovgivningen giver jeg ved mit klik på ”Ja tak”-knappen samtykke til, at Norrbom Vinding behandler personoplysninger om mig som ovenfor beskrevet i forbindelse med min tilmelding til og løbende modtagelse af Norrbom Vindings nyhedsbrev. Mit samtykke er givet under den forudsætning, at mine oplysninger ikke bliver brugt i en sammenhæng, der går videre end ovenstående formål, eller som er krænkende for mig som person.

Jeg er opmærksom på, at jeg til enhver tid kan framelde mig Norrbom Vindings nyhedsbrev. Dette gøres ved at trykke ”Afmeld nyhedsbrev” i linket nederst i nyhedsbrevet.