Svend Bruun Bundgaard
Stipendiat

Linkedin
Norrbomvinding 58813

Svend er stipendiat hos Norrbom Vinding, og har følgende særlige arbejdsområder:

  • Bistå Norrbom Vindings advokater i forbindelse med forberedelse af retssager, herunder udarbejde ‎notater vedrørende juridiske problemstillinger
  • Praksissøgning i forbindelse med løsning af konkrete juridiske problemstillinger
  • Foretage daglig nyhedssøgning af relevante retskilder til brug for Norrbom Vindings interne og ‎eksterne nyhedsservice
  • Vedligeholdelse af Norrbom Vindings bibliotek og faglitteratur.
  • Føre oversigt over de sager, som Norrbom Vindings advokater har ført ved domstolene, det fagretlige system mv.

  • 2019

    Norrbom Vinding, stipendiat