Morten beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Direktørkontrakter, aftaler om medejerskab og lignende aftaler for ledende medarbejdere
 • Daglig løbende sparring med private virksomheder om HR-jura, nationalt og internationalt
 • Individuel ansættelsesret
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • IP og medarbejdere
 • Reorganiseringer og masseafskedigelser
 • Bonusprogrammer og alternative aflønningsformer

Specialer

Jeg har bl.a.

 • ført flere fogedforbudssager om påstået brud på markedsføringsloven og/eller aftalte konkurrenceklausuler
 • bistået en række virksomheder i masseafskedigelsesprocesser og processer om væsentlig vilkårsændringer
 • bistået en virksomhed med omfattende afskedigelser, omstruktureringer, outsourcinger og andre tilpasninger i adskillige lande
 • bistået en arbejdsgiverorganisation med at forhandle overenskomst for alle medlemsvirksomhederne
 • bistået en koncern med at designe og implementere et helt nyt whistleblowersystem
 • hjulpet flere børsnoterede virksomheder med at optimere deres aktielønsordninger
 • medvirket til at designe et internationalt warrantprogram for en klient, der står lige for en børsnotering
 • gennemført en meget principiel voldgift om fortolkningen af en overenskomstbestemmelse om rettighedsoverdragelse

Uddannelse og erfaring

 • 2013

  Ansættelsesadvokater, bestyrelsesmedlem

 • 2013

  Ius Laboris, bestyrelsesmedlem

 • 2012

  Forfatter af bogen ”Incentives og bonusordninger"

 • 2009

  Forfatter af bogen ”Rekrutteringsbegrænsninger – herunder jobklausuler"

 • 1999

  Forfatter af bogen ”Konkurrence- og kundeklausuler” (4. udgave, 2010)

 • 1999

  Møderet for Højesteret

 • 1998

  Norrbom Vinding, advokat og partner

 • Ekstern lektor i international arbejdsret og CSR ved Københavns Universitet
 • Medlem af og facilitator for flere netværk for HR-ledere og HR-ansvarlige i Danmark
 • Uddannet og erfaren mediator