Jesper beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Kollektiv arbejdsret, herunder bl.a. fortolkning af overenskomster, arbejdsgiveres og arbejdstageres retsstilling i forbindelse med arbejdskonflikter samt international lovgivnings indvirkning på den danske arbejdsmarkedsmodel
 • Offentlige ansættelsesforhold med primært fokus på det kommunale arbejdsmarked
 • Såvel almindelig procesret som arbejdsprocesret, herunder forholdet mellem de civile domstole og det fagretlige system samt det indbyrdes forhold mellem de fagretlige organer
 • Vidensøgning og forskningslignende opgaver
 • Fagligt ledelsesansvar over for Norrbom Vindings stipendiater

Specialer

Uddannelse og erfaringer:

 • 2021

  Norrbom Vinding, associeret partner

 • 2020

  Ekstern lektor i kollektiv arbejdsret ved Københavns Universitet

 • 2018

  Møderet for landsret

 • 2017 - 2018

  Ekstern lektor i offentlig ansættelsesret ved Københavns Universitet

 • 2013

  Norrbom Vinding, advokat

 • 2010 - 2013

  Norrbom Vinding, fuldmægtig

 • 2010

  Cand.jur., Københavns Universitet

 • 2008 - 2009

  Dansk Almennyttigt Boligselskab, stud.jur.

 • 2007

  University of Malta, udvekslingsophold

Medlem af European Employment Lawyers Association (EELA), AnsættelsesAdvokater og Dansk Forening for Arbejdsret