Elsebeth beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Det offentlige arbejdsmarked
 • Offentlig ret generelt, fx kommunalret og forvaltningsret
 • Databeskyttelse
 • Udenlandsk arbejdskraft
 • Pensionsforhold
 • Praksisområdet
 • Retssager både ved de civile domstole og i det fagretlige system

Specialer

Jeg har bl.a.

 • ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager for offentlige arbejdsgivere vedrørende både overenskomstansatte og tjenestemænd
 • været konferenceleder og oplægsholder på en række konferencer om personalejuridiske aspekter
 • repræsenteret adskillige klienter i Højesteret inden for det ansættelsesretlige felt
 • bistået offentlige og private arbejdsgivere med at få nedsat bødekrav i sager om ansættelse af udenlandske medarbejdere med manglende arbejdstilladelse
 • repræsenteret landssamarbejdsudvalgene i praksissektoren i flere retssager
 • bistået en række klienter med at få styr på forskellige problemstillinger omkring databeskyttelse

Uddannelse og erfaringer:

 • 2007

  Norrbom Vinding, partner

 • 2005

  Møderet for Højesteret

 • 2000

  University of San Diego, LLM

 • 1998

  Norrbom Vinding, advokat

Undervisning og oplægsholder i en lang række sammenhænge, bl.a. for Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Center for Ledelse, JUC, DJØF og World Pension Summit samt skræddersyede kurser for klienter.

Medlem af European Employment Lawyers Association (EELA), International Association of Privacy Professionals (IAPP), Dansk Forening for Arbejdsret, AnsættelsesAdvokater, Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark samt Dansk forening for Persondataret.

Ansvarlig for Norrbom Vinding pro bono-rådgivning til Læger uden Grænser.

Medlem af Undersøgelseskommissionen om SKAT.