Webinar - privat arbejdsgiverAnsættelsesret

Whistleblowerordninger i det private – Whistleblowerordningerne kommer. Hvad betyder det for private arbejdsgivere?

Norrbom Vinding og Got Ethics inviterer den 4. november 2020 til webinar, hvor vi vil komme rundt om både regler for whistleblowerordninger, og hvordan virksomheder mest hensigtsmæssigt kan indrette sådanne ordninger – og vi deler ud af vores praktiske erfaringer med at håndtere disse ordninger.

04

november, 2020
Kl. 13.00 - 14.00

Deltagelse i webinaret er gratis

Hent invitation her

I 2019 blev EU-direktivet om whistleblowere endeligt vedtaget. Det betyder, at en lang række private arbejdsgivere skal etablere whistleblowerordninger.

Implementeringsfristen efter direktivet er 17. december 2021, og arbejdet med at forberede de danske regler pågår for øjeblikket. Men hvad kommer der til at gælde efter direktivet, og hvordan etablerer man en whistleblowerordning, der lever op til både nuværende og kommende regler, og som er sikkerhedsmæssigt forsvarlig og betryggende?

Vi vil sammen med Got Ethics under dette webinar komme rundt om både regler for whistleblowerordninger, og hvordan virksomheder mest hensigtsmæssigt kan indrette sådanne ordninger – og vi deler ud af vores praktiske erfaringer med at håndtere disse ordninger.

På webinaret stiller vi bl.a. skarpt på:

  • Hvilke regler gælder i dag om whisteblowing og whistleblowerordninger på det private område?
  • Hvad kommer de kommende regler til at betyde for private virksomheder?
  • Hvad kan der ”whistleblowes” om?
  • Hvilken beskyttelse har whistleblowere?
  • Hvordan kan og bør whistleblowerindberetninger håndteres i praksis?
  • Hvordan kan en virksomhed sætte en ordning op, som er i overensstemmelse med de kommende regler, og som sikrer, at der er en fornuftig og håndterbar proces for både whistlebloweren og virksomheden?