Webinar - offentlig arbejdsgiverOffentlig arbejdsret

Sociale medier og offentligt ansattes ytringsfrihed - Hvor går grænsen, og hvad kan arbejdsgiver gøre?

Norrbom Vinding inviterer den 26. august 2020 til webinar, hvor vi vil se nærmere på grænsen for offentligt ansattes ytringsfrihed, og hvilke reaktionsmuligheder arbejdsgiver kan gøre brug af for at sikre myndighedens og arbejdspladsens omdømme uden samtidig at eksponere sig for kritik.

26

august, 2020
Kl. 13.00 - 14.00

Deltagelse i webinaret er gratis

Oplægsholdere

 • Norrbomvinding 59132

  Rasmus Linding

  Partner

 • nvi_portraetter_done_046_web.jpg

  Søren Skjerbek

  Partner

Hent invitationen her

Med sociale medier som en integreret del af hverdagen er der ikke langt fra tanke til udbredelse. Offentlige arbejdsgivere befinder sig derfor ofte i en situation, hvor de bliver mødt med offentlige ytringer fra medarbejdere, der kan synes at stå i modsætning til samarbejds- og loyalitetspligten. 

Men hvor går grænsen for offentligt ansattes ytringsfrihed, og hvilke reaktionsmuligheder kan arbejdsgiver gøre brug af for at sikre myndighedens og arbejdspladsens omdømme uden samtidig at eksponere sig for kritik?

Denne hensynsafvejning vil vi søge at belyse nærmere bl.a. ud fra den seneste praksis fra Folketingets Ombudsmand.

På webinaret stiller vi bl.a. skarpt på:

 • Hvilke typer af udtalelser er beskyttet af ytringsfriheden?
 • Hvilke begrænsninger gælder der for ytringsfriheden?
 • Hvordan bør indkaldelse til og håndtering af samtaler om offentligt ansattes offentlige ytringer foregå?
 • Hvordan er samspillet mellem på den ene side ytringsfriheden og på den anden side medarbejderes samarbejds- og loyalitetsforpligtelse?
 • Hvad kan arbejdsgiver fastsætte af regler og retningslinjer for medarbejderes ytringer?
 • Hvornår og hvordan kan arbejdsgiver vælge at tage til genmæle ved udtalelser om arbejdspladsen?
 • Er der særligt hensyn at tage, når ytringer fremsættes af medarbejdere, der nyder særlig beskyttelse?