ArrangementBonus & incentives, Skat & social sikring

Personalegoder – skat og HR-jura

Har du styr på beskatningen af personalegoder? Center for Ledelse afholder den 26. september 2017 temamøde om beskatning af personalegoder. Advokat Torben Mølgaard Hededal fra Norrbom Vinding er oplægsholder.

26

september, 2017
Kl. 09.00 - 00.00

Center for Ledelse Folke Bernadottes Allé 45 2100 København

Medlemmer: Gratis / Andre: 1.475,-

Oplægsholder

nvi_portraetter_done_052_web.jpg

Torben Mølgaard Hededal

Partner

lle virksomheder tilbyder sine medarbejdere personalegoder i en eller anden form. Det sker bl.a. for at være en attraktiv arbejdsplads, og et personalegode skal derfor helst være et "gode" for både medarbejder og virksomhed. Personalegoder giver imidlertid ofte anledning til mange (unødvendige) problemer for virksomheden – både under ansættelsen og ved dens ophør.  For den skatte- og HR-juridiske regulering af personalegoder er omfattende og kan være ganske kompliceret – og ofte er virksomhedernes viden om reglerne ikke tilstrækkelig til at undgå faldgruberne. En forkert håndtering af reglerne kan få store konsekvenser for virksomheden – i forhold til såvel medarbejderne som myndighederne.

På temamødet sættes der derfor fokus på de skatteretlige regler, der gælder for en række typiske personalegoder, og de problemstillinger, som HR-juraen kan give anledning til, herunder bl.a.

 • Bagatelgrænsen for private goder og bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder
 • Skattereglerne for typiske personalegoder, herunder
  •   Mobiltelefon og internetforbindelse
  •   Computer og andet it-udstyr
  •   Gaver fra samarbejdspartnere
  •   Gaver ved eksempelvis fødselsdag, forfremmelse, jubilæum og fratræden
  •   Frokostordning og andre madordninger
  •   Motions- og cykelløb
  •   Psykologbehandling ved sygdom pga. stress og ved opsigelser
  •   Uddannelse og kurser
  •   Outplacementbistand
  • Skattefri kørselsgodtgørelse
 • Bruttolønsordninger/fleksible lønpakker – egnede og uegnede personalegoder
 • Personalegoder ved opsigelse og fritstilling – ændret skattemæssig behandling
 • Virksomhedens indberetnings- og indeholdelsespligt – og konsekvenser ved manglende overholdelse, herunder bøde og hæftelsesansvar samt erstatningspligt over for medarbejder
 • Personalegoder under lønnet og ulønnet orlov, herunder barselsorlov
 • Forskelsbehandling, når personalegoder ikke tilbydes visse medarbejdere

Er der en særlig problemstilling, du gerne vil have behandlet

så skriv til tmh@norrbomvinding.com senest den 12. september 2017 –  så vil vi se på den i det omfang, at tiden tillader det.