MorgenmødeAnsættelsesret

Nye domme fra Højesteret – handicap og sygdom

Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde tirsdag den 27. februar 2018, hvor vi vil give vores bud på de juridiske aspekter af Højesterets domme af 22. november 2017 om afgrænsningen af handicapbegrebet og beregningen af sygedage ved anvendelsen af 120-dagesreglen.

27

februar, 2018
Kl. 09.00 - 12.00

Norrbom Vinding Dampfærgevej 26 2100 København

Deltagelse i morgenmødet er gratis

Oplægsholdere

  • Norrbom_Christian_10-NY-WEB[1].jpg

    Christian K. Clasen

    Partner

  • nvi_portraetter_done_014_web.jpg

    Yvonne Frederiksen

    Partner

Hent invitation

Højesteret afsagde den 22. november 2017 fire domme, som vi vil gennemgå på dette morgenmøde. 

To af dommene vedrører afgrænsningen af handicapbegrebet i forskelsbehandlingsloven, og det er med disse domme nu fastslået, at en funktionsbegrænsning i visse tilfælde kan udgøre et handicap, selv om der ikke foreligger en lægelig diagnose. 

De to andre domme vedrører vigtige aspekter om beregning af de 120 sygedage i forhold til opsigelse med forkortet varsel i henhold til funktionærlovens § 5, stk. 2.

Vi vil i forhold til begge emner gennemgå de juridiske konsekvenser af dommene, og hvordan HR bør håndtere situationerne, hvis de opstår.