MorgenmødeAnsættelsesret

Morgenmøde - Virksomhedens ansættelse af ledere

Norrbom Vinding og Genux Executive inviterer til morgenmøde tirsdag den 29. januar 2019, hvor vi ser på ansættelsen af ledere fra virksomhed- ens synspunkt – både på de juridiske aspekter, herunder kontrakt og motivation, og på de ledelsesmæssige aspekter, bl.a. forventningsafstemning.

29

januar, 2019
Kl. 09.00 - 11.30

Norrbom Vinding Dampfærgevej 26 2100 København

Deltagelse i morgenmødet er gratis

Hent invitation

Norrbom Vinding og Genux Executive inviterer til to fælles morgenmøder. Målet er at belyse to forskellige vinkler på det at ansætte ledere – dels set fra virksomhedens synsvinkel – og dels set fra lederens synsvinkel.

 • Hvilken status vil lederen have (direktør eller funktionær)?
 • Hvordan skal vi beskrive ansvar og beføjelser?
 • Ansættelsesvilkår for ledere i 2019
 • Hvilken lønpakke kan vi sammensætte?
 • Hvilke goder skal være forbundet med stillingen?
 • Skal vi have begrænsende klausuler?
 • Klausuler om fortrolighed og sikkerhed
 • Hvordan håndterer vi opsigelsesvarsler og fastholdelse?
 • Hvor meget eller hvor lidt skal jobbet defineres?
 • Afstemning af forventninger til lederen
 • Hvad skal lederen have af information før start?
 • Dialog med lederens leder – før, under og efter start.

Oplægsholdere

Morten Langer
Partner, Norrbom Vinding

Lars Engelbrecht
Partner, Genux Executive