WebinarAnsættelsesret

Indklaget ved Ligebehandlingsnævnet? – Hvordan håndterer en arbejdsgiver bedst sin sag?

Norrbom Vinding inviterer den 10. september 2020 til webinar, hvor vi vil dele ud af vores erfaring og komme med gode tips til, hvordan man som arbejdsgiver bedst navigerer i den skriftlige proces, som er kendetegnende for sager ved Ligebehandlingsnævnet.

10

september, 2020
Kl. 13.00 - 14.00

Deltagelse i webinaret er gratis

Hent invitationen her

Hvis en medarbejder, en tidligere medarbejder eller en jobansøger mener sig udsat for forskelsbehandling af en arbejdsgiver, resulterer det ofte i en klage til Ligebehandlingsnævnet. Inden Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelse i sagen, får arbejdsgiver mulighed for at give sin version af forløbet.

Men hvordan varetager en indklaget arbejdsgiver bedst sin sag ved Ligebehandlingsnævnet? Hvilke strategiske overvejelser skal man gøre sig? Og er der faldgruber, som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på?

På webinaret her deler vi ud af vores erfaring og kommer med gode tips til, hvordan man som arbejdsgiver bedst navigerer i den skriftlige proces, som er kendetegnende for sagerne ved Ligebehandlingsnævnet.

På webinaret stiller vi bl.a. skarpt på:

  • Hvordan udformes arbejdsgivers svar til Ligebehandlingsnævnet?
  • Hvor mange oplysninger om de faktiske forhold skal arbejdsgiver have med?
  • Hvor langt skal man gå ind i juraen?
  • Er der formalitetsindsigelser, som kan være relevante for arbejdsgiver at overveje, og kan sagen evt. begæres helt afvist fra Ligebehandlingsnævnet?
  • Kan adgangen til at klage være forældet eller fortabt ved passivitet?
  • Hvordan håndteres behovet for forklaringer i en skriftlig proces?
  • Hvad sker der efter afgørelsen i Ligebehandlingsnævnet?
  • Kan en sag begæres genoptaget i Ligebehandlingsnævnet?