Morgenmøde - privat arbejdsgiverAnsættelsesret

Morgenmøde - Global Mobility - Udstationering og andre grænse­overskridende ansættelser

Norrbom Vinding inviterer private arbejdsgivere til morgenmøde torsdag den 30. januar 2020. Der er mange juridiske problemstillinger knyttet til udstationeringer og andre former for grænseoverskridende ansættelser. På morgenmødet vil vi se på problemstillinger relateret til det ændrede udstationeringsdirektiv, som skal implementeres i dansk ret senest pr. 30. juli 2020. Derudover vil vi berøre udvalgte problemstillinger, som ofte volder problemer i praksis.

30

januar, 2020
Kl. 09.00 - 11.30

Norrbom Vinding Dampfærgevej 26 2100 København

Deltagelse i morgenmødet er gratis

Oplægsholdere

 • nvi_portraetter_done_052_web.jpg

  Torben Mølgaard Hededal

  Partner

 • NV Highres-6.jpg

  Rikke Falk Dambo

  Associeret partner

Hent invitation her

På morgenmødet vil vi sætte særlig fokus på problemstillinger relateret til det ændrede udstationeringsdirektiv. Vi vil blandt andet se på:

 • Hvilke dele af lokal lovgivning vil finde anvendelse efter 12 (18) måneders udstationering?
 • Problemstillinger begrundet i sammenstødet mellem det almindelige lovvalg og det begrænsede lovvalg efter udstationeringsdirektivet
 • Er der behov for at ændre det setup, som man normalt bruger i forhold til udstationeringer?
 • Hvilken betydning har ændringen af ordet ”mindsteløn” i forholdtil ordet ”aflønning”?

Herudover vil vi blandt andet se på:

 • Hvornår kan arbejdsgiveren risikere at skulle betale dyre bidrag til social sikring i udlandet? Består der også en risiko for medarbejdere, der bor i Danmark? Og kan risikoen imødegås?
 • Social sikring for medarbejdere, der har forretningsrejser eller på anden måde lejlighedsvis udfører arbejde i udlandet
 • Ansættelse af medarbejdere med bopæl i udlandet – er der risiko for, at arbejdsgiveren i skatteretlig henseende kan få fast driftssted i udlandet? Og hvad kan arbejdsgiveren gøre for at begrænse risikoen?
 • Registrering i RUT-registeret ved udstationeringer til Danmark og andre koncerninterne udlån af medarbejdere