EftermiddagsarrangementDatabeskyttelse

Datasikkerhed - brud, beredskab og best practice

Den 15. marts 2018 inviterer Norrbom Vinding sammen med IT-sikkerhedsfirmaet FortConsult/NCC Group til et eftermiddagsarrangement, hvor vi sammen vil give vores bud på, hvordan IT og HR i samarbejde får etableret det beredskab, der skal til, hvis risikoen for brud på datasikkerheden skal minimeres, og så der er en plan, hvis uheldet alligevel er ude.

15

marts, 2018
Kl. 14.00 - 17.00

Norrbom Vinding Dampfærgevej 26 2100 København

Oplægsholder

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Elsebeth Aaes-Jørgensen

Partner

Hent invitation

Forberedelserne til databeskyttelsesforordningen er i fuld gang i de fleste organisationer. Det er forskelligt, hvor i organisationen arbejdet er forankret. Men for de fleste gælder, at to afdelinger er svære at komme uden om, når vi taler databeskyttelse: HR og IT.

Ikke mindst håndteringen af brud på datasikkerheden kalder på samarbejde mellem de to enheder. IT vil helt naturligt ofte have fokus på det tekniske –  men erfaringen viser, at den menneskelige faktor også skal tages i betragtning. Derfor bør HR også tages med på råd. For HR er bl.a. vant til at udarbejde politikker. 

Under arrangementet sætter vi blandt andet fokus på:

  • Hvilke krav stiller databeskyttelsesforordningen til forebyggelse af brud på datasikkerheden?
  • Hvad kan rollerne for HR og IT være?
  • Forordningen kræver, at sikkerhedsbrud anmeldes senest 72 timer efter, at bruddet er blevet opdaget. Hvordan får I etableret et beredskab, der sikrer det?
  • Best practice i forhold til beredskabsprocesser – hændelsesstyring og afklaring af roller
  • Når uheldet er ude – hvem gør så hvad?
  • Hvad skal der stå i politikkerne? Og hvem skal sørge for, at de er up to date?
  • Hvordan sikrer vi, at politikkerne kendes og efterleves i en dagligdag, hvor datasikkerheden kan blive udfordret af ønsket om convenience og effektivitet i opgaveløsningen?
  • Er der forskel på, hvor IT og HR ser risici?

Til dette eftermiddagsmøde vil der ud over oplægsholdere fra Norrbom Vinding også vil være oplægsholdere fra IT-sikkerhedsfirmaet FortConsult/NCC Group. Så tag en kollega fra IT med under armen. Og husk jeres smartphone – for vi satser på lidt interaktiv læring.