WebinarInternationale projekter

Coronavirus – gradvis genåbning: Sikkerhed og sundhed

Norrbom Vinding inviterer den 14. og 15. maj 2020 til et webinar om arbejdsgivers muligheder, forpligtelser og ansvar i et ansættelses- og arbejdsmiljøretligt perspektiv.

14

maj, 2020
Kl. 13.00 - 14.00

eller den 15. maj 2020, kl. 10.00-11.00

Deltagelse i webinaret er gratis

Hent invitation her

For alle arbejdspladser gælder det, at myndighedernes retningslinjer skal overholdes, og at arbejdsmiljølovens krav om at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø skal respekteres. Det er fundamentet for genåbningen.

Men det kan give anledning til udfordringer, hvis der er medarbejdere, der er utrygge ved at gå på arbejde – eksempelvis på grund af helbredsmæssige problemer hos enten medarbejderen selv eller hos den nærmeste familie – eller af andre private grunde har særlige ønsker/krav til arbejdstidens placering/arbejdets tilrettelæggelse i forbindelse med genåbningen.

På webinaret stiller vi skarpt på:

  • Hvilke forpligtelser har arbejdsgiver med henblik på at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i forbindelse med genåbningen?
  • Er der særlige forpligtelser i forhold til medarbejdere, der må anses for at være i en risikogruppe i forhold til COVID-19?
  • Vil medarbejdere, der er i en af de særlige risikogrupper eller har nære pårørende, der er det, kunne sygemeldes?
  • Hvilke overvejelser giver disse situationer anledning til i forhold til forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af handiciap?
  • Hvilke muligheder har arbejdsgiver i øvrigt for at håndtere medarbejdernes ønsker, frygt, bekymring mv.?
  • Hvornår kan COVID-19 betragtes som en arbejdsskade, og i hvilke tilfælde vil arbejdsgiver have pligt til at foretage anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?
  • I hvilket omfang vil en arbejdsgiver kunne gøres ansvarlig for, at en medarbejder er blevet smittet med COVID-19?

Du vil have mulighed for at deltage i dette webinar på et af følgende tidspunkter:

  • Torsdag den 14. maj 2020 kl. 13.00-14.00 eller
  • Fredag den 15. maj 2020 kl. 10.00-11.00

Klik her for at skrive til events@norrbomvinding.com, hvis du ønsker at deltage.

Angiv venligst, om du deltager den 14. eller 15. maj 2020.

Herefter modtager du et link til brug for deltagelse.