WebinarInternationale projekter

Coronavirus – gradvis genåbning del II: Medarbejdere i øget risiko

Norrbom Vinding inviterer den 3. juni 2020 til webinar om arbejdsgivers muligheder, forpligtelser og ansvar – lovligt fravær eller misligholdelse – og nye muligheder for sygedagpenge.

03

juni, 2020
Kl. 13.00 - 14.00

Deltagelse i webinaret er gratis

Hent invitation her.

I forbindelse med den gradvise genåbning af arbejdspladser har håndteringen af medarbejdere, der er i øget risiko ved smitte med COVID-19, eller som er pårørende til personer, der er i øget risiko, givet anledning til en række spørgsmål.

Medarbejderne i disse to grupper kan være utrygge ved at skulle møde på arbejde – på trods af at der iværksættes særlige tiltag. Omvendt har arbejdsgiver et naturligt behov for, at medarbejderne stiller deres arbejdskraft til rådighed på en sådan måde, at den sædvanlige produktivitet kan opretholdes. Ofte kan der findes praktiske løsninger, som virker for begge parter, men hvad gør man, hvis det ikke kan lade sig gøre?

Folketinget har nu vedtaget en ændring af sygedagpengereglerne, så medarbejdere og arbejdsgivere under visse betingelser kan aftale, at medarbejderne er fraværende med ret til sygedagpenge eller sygedagpengerefusion ved fravær i disse situationer.

På webinaret stiller vi bl.a. skarpt på: 

  • Hvilke muligheder og forpligtelser har arbejdsgiveren i forhold til at tilpasse arbejdspladsen til medarbejdere i øget risiko? Og er der forskel på, om det er medarbejderen selv eller dennes pårørende, der er i øget risikogruppe?
  • Hvilke muligheder og betingelser er der efter de nye regler for at opnå ret til sygedagpenge eller sygedagpengerefusion?
  • Hvilke muligheder og krav er der til indhentelse af erklæringer fra medarbejderens eller den pårørendes læge? Og hvordan håndteres disse oplysninger databeskyttelsesretligt?
  • Hvad gælder der, hvis man ikke kan nå til enighed med medarbejderen, og medarbejderen herefter udebliver? Er der lovligt forfald? Kan der ske løntræk? Eller er der tale om misligholdelse, der i sidste ende kan få ansættelsesretlige konsekvenser?

Klik her for at skrive til events@norrbomvinding.com, hvis du ønsker at deltage.

Herefter modtager du et link til brug for deltagelse.