WebinarDatabeskyttelse

Arbejdsgivers håndtering af indsigts­anmodninger - faldgruber og fif til processen

Norrbom Vinding inviterer den 16. juni 2020 arbejdsgiversiden til webinar, hvor vi – ud fra vores praktiske erfaringer og Datatilsynets praksis – stiller skarpt på de udfordringer og dilemmaer, der kan opstå, når en medarbejder eller en tidligere medarbejder anmoder om indsigt efter databeskyttelsesreglerne.

16

juni, 2020
Kl. 10.00 - 11.00

Deltagelse i webinaret er gratis

Hent invitation her

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har nu været i kraft i 2 år. Med de nye regler er der kommet øget fokus på databeskyttelse generelt – og retten til indsigt i egne personoplysninger udnyttes i stigende grad.

En del af indsigtsanmodningerne kommer fra medarbejdere – nuværende eller tidligere. Det giver behov for øget fokus på håndteringen. For det kommer hurtigt til at være ressourcekrævende at besvare indsigtsanmodninger – ikke mindst fordi der er en del forhold, der skal overvejes. Og afvejningerne er ikke altid ligetil. For hvor langt går medarbejderes ret til indsigt egentlig? Og hvor store anstrengelser skal arbejdsgiver gøre for at imødekomme en indsigtsanmodning? Det belyser vi ud fra bl.a. Datatilsynets seneste praksis, hvor Datatilsynet for første gang har indstillet til en bøde i en sag, der vedrørte en indsigtsanmodning.

På webinaret stiller vi skarpt på:

  • Hvordan spotter man en indsigtsanmodning?
  • Kan en indsigtsanmodning være for omfattende?
  • Kan indsigtsanmodningen indsnævres?
  • Kan arbejdsgiver stille betingelser for at besvare indsigtsanmodningen?
  • Kommunikationen med medarbejderen i forbindelse med indsigtsanmodningen
  • Hvad har arbejdsgiver pligt til at udlevere – og hvad er der ikke pligt til at udlevere?
  • Hvilke oplysninger skal altid gives ved besvarelse af indsigtsanmodningen?
  • Hvor længe har arbejdsgiver til at svare, og kan fristen forlænges?
  • Hvordan indrettes arbejdsgivers systemer og processer, så en indsigtsanmodning kan håndteres med færrest ressourcer?

Ved udfyldelse af tilmeldingsformularen vil du modtage en bekræftelse på modtagelsen af din tilmelding, og du vil senere modtage et link til brug for deltagelse.

Vi bemærker, at invitationen retter sig mod arbejdsgiversiden.