KursusAnsættelsesret

Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner

JUC afholder den 30. marts 2020 i samarbejde ‎med Norrbom Vinding et kursus, der giver dig en opdatering inden for en række udvalgte områder af ansættelsesretten – områder, hvor der er sket en udvikling i retstilstanden inden for de seneste år, og hvor der kan ske fejl i forbindelse med rådgivningen, hvad enten denne retter sig mod eksterne kunder/klienter eller internt i virksomhedernes HR-funktion.

30

marts, 2020
Kl. 09.30 - 16.00

JUC Axelborg, Vesterbrogade 4A 1620 København

Se program og tilmeld dig her 

På kurset fokuseres på følgende 10 problemstillinger, som ofte giver de ansættelsesretlige praktikere udfordringer:

  • EU-Domstolens dom om arbejdsgivers forpligtelse til at registrere medarbejdernes daglige arbejdstid
  • Status på den nyeste retspraksis om, hvordan man tæller til 120 sygedage ved opsigelse af medarbejdere i henhold til funktionærlovens § 5, stk. 2
  • Højesterets dom om den ansættelsesretlige situation, når en fleksjobbevilling bortfalder som følge af, at den fleksjobansatte medarbejder når folkepensionsalderen
  • Religiøse skikke på arbejdspladsen – med særlig fokus på to nyere afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet om medarbejderes ønske om at holde fri på bestemte dage som følge af deres religiøse overbevisning
  • Kort status i forhold til den nye ferielov – på hvilke punkter er der sket præcisering af retstilstanden?
  • Seneste nyt fra Datatilsynet
  • Konsekvenserne af det nye EU-direktiv om whistleblowere
  • Social sikring for medarbejdere, der lejlighedsvis udfører arbejde i udlandet
  • Konsekvenserne af det nye EU-direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår for medarbejderne
  • Højesterets dom af 19. august 2019 – må man lydoptage samtaler med chefen?