Webinar - offentlig arbejdsgiverOffentlig arbejdsret

Aktindsigt i personalesager - aktuelle problemstillinger

Norrbom Vinding inviterer offentlige arbejdsgivere til webinar den 2. marts 2022, hvor vi vil se på, hvordan man som offentlig arbejdsgiver sikrer at ramme den rigtige balance mellem på den ene side hensynet til offentligheden og på den anden side hensynet til sine medarbejdere i aktindsigtssager?

02

marts, 2022
Kl. 13.00 - 14.00

Deltagelse i webinaret er gratis

Oplægsholdere

 • Norrbomvinding 59132

  Rasmus Linding

  Partner

 • nvi_portraetter_done_046_web.jpg

  Søren Skjerbek

  Partner

Hent invitationen her

Aktindsigter udfordrer jævnligt offentlige arbejdsgivere – navnlig i personalesager, hvor man som arbejdsgiver, uanset et generelt ønske om åbenhed, skal balancere sine afgørelser mellem de modsatrettede hensyn; henholdsvis til åbenhed i forvaltningen og til sine medarbejdere.

I den forbindelse kan der bl.a. opstå tvivl om, hvilket regelgrundlag afgørelsen skal træffes efter, om/hvornår den berørte medarbejder skal orienteres og høres, og hvilke oplysninger der skal udleveres i en aktindsigt, herunder spørgsmålet om, hvornår man er ansat i en chefstilling i offentlighedslovens forstand, og hvilke muligheder offentlige arbejdsgivere via aktindsigtsreglerne har for at beskytte deres medarbejdere mod chikane.

Derudover har aktindsigtssager om fratrædelsesaftaler gennem de seneste år tiltrukket sig en del opmærksomhed. Og her ses såvel journalister som Ankestyrelsen at have en betydelig bevågenhed i forhold til, om arbejdsgiver behandler aktindsigtssagen efter bogen.

I dette webinar vil vi søge at belyse nyere tendenser i praksis i aktindsigtssager – herunder hvilke overvejelser offentlige arbejdsgivere bør gøre sig, når der modtages anmodninger om aktindsigt i personalesager.

Vi vil på webinaret bl.a. stille skarpt på:

 • Afgrænsningen mellem forvaltningsloven, offentlighedsloven og de databeskyttelsesretlige regler
 • Processen når man modtager en anmodning om aktindsigt i en personalesag, herunder i forhold til orientering og høring af den berørte medarbejder
 • Om de problemstillinger, der knytter sig til aktindsigt i aktlisten i en personalesag
 • Hvornår man i lyset af praksis fra Ankestyrelsen kan siges at være ansat i en chefstilling i offentlighedslovens forstand, og hvilke konsekvenser det medfører
 • Hvilke oplysninger der skal udleveres i sager om fratrædelsesaftaler, og i hvilket omfang myndigheden kan vælge at give meroffentlighed i sådanne sager
 • De nye whistleblowerreglers betydning for aktindsigt i personalesager
 • I hvilket omfang offentlige arbejdsgivere kan undtage oplysninger på medarbejdere for at beskytte dem mod chikane

Ved tilmelding vil du op til webinaret modtage en bekræftelse samt materiale og link til brug for deltagelse.