MorgenmødeBonus & incentives

Morgenmøde - Aktieløn og fastholdelse

Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde torsdag den 29. november 2018, hvor vi fortæller om det nye lovforslag om aktieoptioner og anden aktieløn, og hvordan man som arbejdsgiver i øvrigt kan arbejde med fastholdelse.

29

november, 2018
Kl. 09.00 - 11.30

Norrbom Vinding Dampfærgevej 26 2100 København

Deltagelse i morgenmødet er gratis

Oplægsholder

nvi_portraetter_done_052_web.jpg

Torben Mølgaard Hededal

Partner

Hent invitation her

Nyt lovforslag om aktieoptioner vil give helt nye muligheder for virksomhederne, men hvordan hænger det sammen med øvrige regler?

På morgenmødet vil vi blandt andet sætte fokus på:

  • De nugældende regler om aktieoptioner, der vil være relevante en rum tid endnu
  • Forslaget til nye regler om aktieoptioner
  • Kommende regler om rettigheder ved fratræden
  • Kommende regler om tilbagekøb af aktier ved fratræden
  • Formelle regler om aktieoptioner
  • Best practice for rettigheder ved fratræden – herunder i en international kontekst
  • Muligheden for fastholdelse med kontante bonusser
  • Afvejning af aktielønsordninger over for kontantbaserede incitamentsordninger
  • Alternative fastholdelsesordninger
  • Lempelig beskatning af aktieløn efter ligningslovens § 7 P – herunder de nye regler for generelle ordninger