AjourAnsættelsesret

Ajour 2020/2021 - Tirsdage i København

Ajour 2020/2021 - Opdatering på HR-jura

10

november, 2020
Kl. 09.00 - 12.00

Norrbom Vinding Dampfærgevej 26 2100 København

Pris 6.600 kr. ekskl. moms for deltagelse i alle tre seminarer

Hent invitation

Mange HR- og personalefunktioner kæmper dagligt med at sortere i den voksende mængde af information om nye lovgivningstiltag og udviklingen i retspraksis mv. inden for det HR-juridiske område. Det er svært at nå, når også de daglige arbejdsmæssige udfordringer, GDPR-compliance og meget andet presser sig på.

På Ajour-seminarerne præsenterer og fortolker Norrbom Vindings rutinerede advokater og partnere den seneste udvikling i lovgivning og retspraksis på det HR-juridiske område og fokuserer derudover på trends og best practice inden for området. Ajour-konceptet justeres løbende efter input fra deltagerne for at optimere udbyttet af seminarerne mest muligt, og der er mulighed for feedback på konkrete problemer.

Ajour består af tre seminarer (november, marts og juni) a 3 timers varighed.

Seminarerne omfatter:

  • Fremsatte lovforslag og de nyeste love
  • De nyeste EU-regler, herunder væsentlige EU-domme
  • Aktuelle temaer inden for det HR-juridiske område ofte udvalgt efter input fra deltagerne – herunder helt aktuelt på dagen
  • Nyeste retspraksis – perspektiveret i forhold til de temaer, som  afgørelserne berører

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Gitte Lønberg-Jensen på 35 25 39 40 eller glj@norrbomvinding.com.

Norrbom Vinding inviterer til Ajour på følgende dage:

Ajour – tirsdage kl. 09.00-12.00 i København

Ajour – onsdage kl. 09.00-12.00 i København 

Ajour - torsdage kl. 09.00-12.00 i København

Ajour – fredage kl. 09.00-12.00 i København 

Ajour – tirsdage kl. 12.00-15.00 i Aarhus

I København finder Ajour sted hos Norrbom Vinding, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø

I Aarhus finder Ajour sted på Radisson Blu Skandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C