Yvonne Frederiksen

Partner (LLM)

yf@norrbomvinding.com

 • T
  +45 35 25 39 54
 • M
  +45 21 68 41 29

Yvonne beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Diskrimination – bl.a. rådgivning om at undgå diskriminationssager, udarbejdelse af politikker, håndtering af opståede sager, herunder betydelig erfaring med gennemførelse af retssager på området
 • Incitamentsaflønning i alle dens afskygninger
 • Kollektive overenskomstforhold – såvel forhandling af overenskomster som løsning af opståede tvister
 • Socialret
 • Arbejdsmiljø og arbejdsskade

Yvonne Frederiksen

For nylig har jeg ...

 • repræsenteret arbejdsgiver i den såkaldte fedmesag ved EU-Domstolen, hvor der blev ‎afsagt dom den 18. december 2014‎
 • med succes gennemført en principiel sag i Højesteret om udstrækningen af ‎arbejdsgivers forpligtelser i forhold til en medarbejder med et handicappet barn
 • ligeledes med succes gennemført en principiel sag i Højesteret om, hvorvidt det er i ‎strid med Danmarks EU-retlige forpligtelser, at danske arbejdsgivere ikke er forpligtet til ‎at betale medarbejdere løn i en opsigelsesperiode, der er sammenfaldende med ‎medarbejderens ulønnede forældreorlov
 • bistået en række virksomheder i forbindelse med revision af bonus- og incitamentsprogrammer
 • afsluttet flere forhandlinger om overenskomstfornyelser
 • rådgivet flere virksomheder om konsekvenserne af Arbejdstilsynets ændrede praksis på området for psykisk arbejdsmiljø

Uddannelse og erfaringer:

 • Medlem af Advokatrådets ekspertpanel på det ansættelsesretlige område
 • Ius Laboris, co-chair for alliancens Discrimination IPG
 • Ansættelsesadvokater, næstformand, 2007-2013
 • Medlem af EELA (European Employment Lawyers Association)
 • Underviser i ansættelsesretlige emner for Danske Advokater og JUC
 • Medforfatter til ”Lov om forbud mod forskelsbehandling med kommentarer”, 2008
 • Møderet for Højesteret, 2005
 • Norrbom Vinding, advokat, 1998 og partner, 2003-
 • Denver University, USA, LLM, 1999