Norrbom Vinding er Skandinaviens største og Danmarks førende advokatfirma inden for arbejds- og ansættelsesretten

Om os

Norrbom Vinding er Skandinaviens største og Danmarks førende advokatfirma inden for arbejds- og ansættelsesretten.

Norrbom Vinding er et advokatfirma, som yder rådgivning inden for arbejds- og ansættelsesret til virksomheder og offentlige myndigheder.

Vi har gjort det til vores mål og vores vision altid at være de bedste inden for arbejds- og ansættelsesret i Danmark og det naturlige førstevalg som samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder.

Vi har lagt vægt på at nå en størrelse og en bredde, som gør, at vi i dag har advokater i vores virksomhed, som er specialiserede i de forskellige juridiske områder, vi dækker, men som også har stort kendskab til de fleste brancher.

Vi regnes i dag for førende inden for vores felt, hvilket vi er stolte af, og vi opererer i dag såvel nationalt som internationalt – internationalt igennem en række samarbejdspartnere, herunder igennem alliancen Ius Laboris, der rummer 1.300 specialiserede advokater inden for arbejds- og ansættelsesret i 44 lande.

 

Ledelse

Norrbom Vinding drives som et interessentskab, og den overordnede ledelse varetages af partnergruppen. I det daglige varetages ledelsen af en Managing Partner, en administrationschef og en IT-chef.

Managing partner: Jørgen Vinding
Administrationschef: Inge Aas Lawaetz
IT-chef: Henrik Wiberg
 

Historie

Norrbom Vinding blev etableret i 1998, men firmaets historik og erfaring går helt tilbage til 1980’erne, hvor vores partnere var blandt pionererne i udviklingen af arbejds- og ansættelsesret som et arbejdsområde for uafhængige advokater i Danmark.

Firmaets formkurve har været støt stigende lige siden. Medarbejderstaben er vokset med cirka 400 % og omsætningen med cirka 700 %.

Arbejds- og ansættelsesretten har også udviklet sig. Området er i dag meget komplekst. Dyb viden om kollektive overenskomster, ansættelsesret og EU-ret er fundamentet. Men i dag drejer arbejds- og ansættelsesret sig også om skat, social sikring, immigration, persondata, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, IP-rettigheder, specialdiskrimination, incentive-programmer, pension, CSR og meget, meget mere.

 

Vores historik og erfaring går helt tilbage til 1980’erne

Norrbom Vinding dækker i dag alle de felter, hvor virksomheder og offentlige myndigheder har behov for rådgivning i forhold til medarbejdere og lønmodtagerorganisationer. Vi råder over eksperter inden for alle dele af specialet – og vel at mærke eksperter, der har det klassiske fundament i orden.

Vores kunnen baserer sig på mere end 30 års erfaring på ekspertniveau inden for området – vi har været med hele vejen og er stadig forrest i udviklingen af nye områder.

Visioner og værdier

Vi vil altid være de bedste inden for arbejds- og ansættelsesret i Danmark og det naturlige førstevalg som samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder.

Vi lægger vægt på at være kendt for høj kvalitet og har etik i vores rådgivning.

Samtidig lægger vi vægt på at være kendt for at vise respekt for de opgaver, vi bliver stillet, respekt for klienten, men også respekt for den medarbejder, den advokat og den organisation, som måtte være på den anden side i en sag, forhandling eller lignende.

Internt i vores virksomhed lægger vi vægt på sammenhold, omsorg og respekt for hinanden, og det er en del af vores værdisæt, at alle led i fødekæden er lige væsentlige, for at vi kan levere det optimale produkt og den optimale rådgivning til vores klienter.

 

Samfundsansvar

Norrbom Vinding er tilsluttet FN’s Global Compact, og vi driver derfor vores virksomhed og tilrettelægger vores rådgivning med respekt af de ti overordnede principper inden for menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption, som er sat på den internationale dagsorden af FN.

Vi støtter Læger uden Grænser, Børnefonden og Røde Kors i et tæt samarbejde med de tre organisationer. Norrbom Vinding er således Læger uden Grænser, Røde Kors og Børnefondens partner i arbejds- og ansættelsesretlige problemstillinger, som disse organisationer måtte støde på.

”Læger uden Grænser er en organisation, der baserer sig på frivillighed og engagement. Vi sender læger, sygeplejersker og andet personale til verdens brændpunkter for at gøre en forskel. Det kræver en professionel administration. Norrbom Vinding har med en stor og uvurderlig personalejuridisk indsats gjort det muligt for os nu at bruge al vores energi på det, vi er her for. Nemlig at hjælpe ude i verden. Vi siger tak. Mange tak.”

- Torill Pallesen Davey, HR-direktør

 

”For en udviklingsorganisation som BØRNEfonden er det guld værd, at vi kvit og frit kan trække på Norrbom Vindings juridiske spidskompetencer. Vi har haft en strategisk samarbejdsaftale med Norrbom Vinding siden 2012, og vi er meget glade for samarbejdet.

Sammen med vores støtter muliggør vi en bæredygtig fremtid for børn, unge, familier og lokalsamfund i nogle af verdens fattigste lande. Norrbom Vinding og medarbejdernes store engagement giver os mulighed for at bruge flere midler på udviklingsarbejdet i Vestafrika. Det er jo det, vi helst vil.”

- Bolette Christensen, CEO

CRM

Customer Relationship Management er for os en del af dagligdagen. Vi ønsker og arbejder på at vedligeholde og udbygge relationerne til vores klienter.

Viden om klienten og klientens branche er fundamentet for den dialog, al rådgivning starter med. Derfor følger vi med i, hvad der sker hos vores klienter og inden for de brancher, vores klienter driver virksomhed inden for.

Alle klienter er tilknyttet en eller flere partnere, som har ansvaret for klientrelationen, og vi har som målsætning løbende at mødes med vores faste klienter for at sikre, at vi indfrier forventningerne.

I tillæg til relationen til partnerkredsen vil klienter typisk også være knyttet til en advokat.

Vores mål er, at der altid vil være en partner/advokat, som kan tage telefonen, når du ringer.

Alle klienter tilbydes at modtage vores elektroniske nyhedsbrev, som giver en løbende opdatering på nyheder inden for arbejds- og ansættelsesretten, tilbydes deltagelse i morgenmøder om aktuelle problemstillinger og tilbydes deltagelse i de netværk, som vi har nedsat inden for en række brancher.

Vi ønsker og arbejder på at vedligeholde og udbygge relationerne til vores klienter

Ranking

The best in the market …

Norrbom Vinding er det advokatfirma i Danmark, som konsekvent vurderes som ledende eller som markedsleder inden for arbejds- og ansættelsesret, og vi er det advokatfirma, der rummer flest advokater, der vurderes som førende i Danmark inden for vores felt.