28. dec 2012

Sidst Ind = Først Ud

Afskedigelse af medarbejder på barselsorlov med henvisning til SIFU-princippet var i ‎strid med ligebehandlingsloven. Det har Ligebehandlingsnævnet slået fast i denne sag

Afskedigelse af medarbejder på barselsorlov med henvisning til SIFU-princippet var i ‎strid med ligebehandlingsloven. Det har Ligebehandlingsnævnet slået fast i denne sag.‎
 
Hvis en medarbejder bliver opsagt under graviditet eller barselsorlov, er det ‎arbejdsgiveren, der skal bevise, at afskedigelsen var begrundet i særlige forhold, der ‎ikke havde forbindelse med graviditeten.  ‎
 
En privat virksomhed var kommet i økonomisk uføre og skulle gennemføre en ‎afskedigelsesrunde. Samarbejdsudvalget besluttede, at afskedigelserne skulle ske efter ‎SIFU-princippet – det vil sige, at de medarbejdere, der var blevet ansat sidst, skulle ‎afskediges først. Derfor blev en medarbejder på barselsorlov afskediget. ‎
 
Medarbejderen mente, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, og ‎hun klagede til Ligebehandlingsnævnet.‎
 
Virksomheden forklarede, at man ved at lægge vægt på anciennitet på samme tid også ‎lagde vægt på erfaring og kvalifikationer. Og med færre medarbejdere var det vigtigt, at ‎de tilbageværende medarbejdere kunne løfte den fremtidige drift. ‎
 
Ligebehandlingsnævnet gav medarbejderen medhold og tilkendte hende en godtgørelse ‎på 170.000 kr. svarende til 9 måneders løn. Nævnet lagde vægt på, at afskedigelsen ‎alene var begrundet med SIFU-princippet, og at virksomheden ikke havde fremlagt ‎dokumentation for, at det var medarbejderen, der bedst kunne undværes.‎

Norrbom Vinding bemærker

  • at det ser ud til, at Ligebehandlingsnævnet ikke mener, at den omvendte bevisbyrde kan ‎løftes ved alene at henvise til SIFU-princippet, men

  • at det afgørende må være, om arbejdsgiveren kan bevise, at der udelukkende er lagt ‎vægt på anciennitet, og at der ikke samtidig er sket inddragelse af det beskyttede ‎forhold, og‎

  • vurderingen af det vil afhænge af sagens samlede omstændigheder, herunder om ‎beslutningen i samarbejdsudvalget kan dokumenteres, hvor mange medarbejdere der er ‎blevet opsagt, og om alle afskedigelser er sket med udgangspunkt i SIFU.‎

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Kategori

Diskrimination/ligebehandlingsloven