19. maj 2017

Ny lov får de unge til at hente øl

Folketinget har vedtaget en lovændring, der medfører, at det under visse betingelser ‎bliver tilladt at beskæftige unge mellem 15 og 18 år på steder, hvor de serveres ‎alkohol.

Folketinget har den 20. april 2017 vedtaget en ændring af restaurationsloven, der ifølge ‎lovens forarbejder skal være med til at skabe vækst og udvikling i restaurations- og ‎turismeerhvervet. ‎

Ifølge de nuværende regler må unge under 18 år ikke på noget tidspunkt være ‎beskæftiget i serveringslokaler, garderober eller toiletter i åbningstiden på ‎serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke (dvs. drikkevarer med en ‎alkoholprocentvolumen over 2,8). ‎

Med de nye regler bliver det – under visse betingelser – tilladt at beskæftige ‎mindreårige, hvor der serveres alkohol. Fremover vil unge mellem 15 og 18 år kunne ‎arbejde med afrydning, opdækning, rengøring og servering på serveringssteder, hvis ‎hovedformål er servering af mad, og hvor serveringen af stærke drikke sker i forbindelse ‎hermed. Det vil altså fortsat ikke være tilladt at beskæftige unge mellem 15 og 18 år på ‎steder, hvis hovedformål er servering af stærke drikke. ‎

Tilladelsen til at beskæftige unge mellem 15 og 18 år, hvor der serveres alkohol, bliver ‎bl.a. betinget af, at arbejdet udføres i tidsrummet mellem kl. 6:00 og kl. 22:00, og at ‎arbejdet sker under opsyn af voksent personale over 18 år.‎

Med lovændringen nedsættes desuden det nuværende alderskrav til ‎bevillingshavere/bestyrere fra 25 år til 21 år. For så vidt angår ansøgere, der har afsluttet ‎en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, nedsættes kravet fra 23 år til 18 ‎år. Endelig foretages en række forenklinger af bevillingssystemet. ‎

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Skrevet af

Kategori

Arbejdsmiljø/arbejdsskader