18. maj 2017

Ulykke med betonsav var ikke arbejdsgivers skyld

Hvornår vil en arbejdsgiver være ansvarlig for en arbejdsulykke? Det tog Vestre Landsret ‎stilling til i denne sag.‎

Ifølge arbejdsmiljøloven har arbejdsgiver pligt til at tilrettelægge arbejdet og indrette ‎tekniske hjælpemidler på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Hvis arbejdsgiveren ‎ikke lever op til denne forpligtelse, kan arbejdsgiveren blive erstatningsansvarlig for de ‎skader, der er sket som følge af pligtforsømmelse.‎

I denne sag var en betonarbejder kommet til skade under arbejdet med at skære beton, ‎idet klingen på den rundsav, som betonarbejderen brugte, gik løs. Betonarbejderen ‎forklarede, at han kort tid inden ulykken havde fejlmeldt saven, da låsemekanismen, ‎som fastlåser savklingen, flere gange var gået op. Han afholdt herefter 1 uges ferie og ‎forventede, at saven var blevet repareret, da han vendte tilbage fra ferie, hvorefter ‎ulykken skete.‎

Efter ulykken sendte arbejdsgiveren saven til undersøgelse for at få fastslået, om ‎ulykken var sket på grund af en fejl på saven, som kort tid forinden ulykken havde været ‎til service. Undersøgelsen viste, at der ikke var fejl på saven. Betonmedarbejdere mente ‎dog alligevel, at arbejdsgiveren var ansvarlig for ulykken, og at han derfor var berettiget til ‎erstatning. ‎

Fejl eller ikke fejl?‎
Under sagens behandling for landsretten fremlagde arbejdsgiveren adskillige fakturaer ‎for reparation af og service på virksomhedens save. ‎

Landsretten fastslog på baggrund af forklaringerne, at der ikke var grundlag for at ‎fastslå, at den pågældende sav kort tid forinden havde været fejlmeldt uden at blive ‎repareret. Landsretten mente derfor ikke, at arbejdsgiveren var ansvarlig for ulykken ‎særligt henset til, at der efter ulykken ikke kunne konstateres fejl på saven.‎

Arbejdsgiveren blev derfor frikendt for erstatningsansvaret.‎

Norrbom Vinding bemærker

  • at det påhviler medarbejderen at godtgøre, at arbejdsgiveren har handlet uforsvarligt i en ‎sag, hvor medarbejderen gør gældende, at arbejdsgiveren er erstatningsvarlig for en ‎arbejdsskade.‎

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Skrevet af

Kategori

Arbejdsmiljø/arbejdsskader