13. jul 2017

De forbudte trin

Det Kongelige Teater havde gennem 7 år haft en kvindelig koreograf ansat, uden at hun ‎havde arbejds- og opholdstilladelse. Københavns Byret skulle herefter tage stilling til, ‎hvilken straf både kvinden og Det Kongelige Teater skulle idømmes.

Efter udlændingeloven er det ulovligt at have medarbejdere ansat, som ikke har ‎arbejdstilladelse i Danmark. Overtrædelse straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år – ‎og det anses for en skærpende omstændighed, hvis medarbejderen heller ikke har haft ‎ret til at opholde sig i landet.‎

Denne sag handlede om en amerikansk danser og koregraf, som havde boet og ‎arbejdet i Danmark i mange år. I 1980’erne havde kvinden lovligt ophold, mens hun ‎studerede i Danmark, og opholdstilladelsen blev herefter permanent, fordi hun giftede ‎sig med en dansk mand.  ‎

Parret besluttede sig for, at de ville bo i USA i en periode, og da parret i 1992 ‎besluttede sig for at vende hjem til Danmark, gik kvinden ud fra, at hun fortsat havde ‎permanent arbejds- og opholdstilladelse i Danmark – men hun havde mistet tilladelsen, ‎mens hun boede i USA.‎

I 2007 fik kvinden job som koregraf ved balletten på Det Kongelige Teater, hvor hun ‎tidligere havde været ansat. I 2014 gik det ved et tilfælde op for kvinden, at hun ikke ‎længere havde arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, og hun søgte derfor de ‎nødvendige tilladelser, som hun fik uden problemer.‎

Anklagemyndigheden anlagde sag mod både kvinden og Det Kongelige Teater med ‎påstand om, at kvinden skulle straffes med fængsel, og Det Kongelige Teater skulle ‎idømmes en bøde på 1,7 mio. kr. ‎

Det Kongelige Teater gjorde i sagen gældende, at kvinden både før og efter sit ophold i ‎USA havde boet og arbejdet i Danmark i adskillige år, og man havde derfor ikke tjekket, ‎om hun havde den nødvendige arbejdstilladelse.‎

Københavns Byret fandt, at kvinden var skyldig, men lod straffen bortfalde, fordi kvinden ‎ville have fået arbejds- og opholdstilladelse, hvis hun havde søgt tidligere. Det Kongelige ‎Teater fik en bøde på 150.000 kr., fordi retten anså det som en formildende ‎omstændighed, at kvinden ville have fået arbejds- og opholdstilladelse, hvis hun blot ‎havde søgt.‎

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, hvor vigtigt det er, at arbejdsgiver sikrer sig, at udenlandske ‎medarbejdere har den nødvendige arbejds- og opholdstilladelse.‎

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Kategori

Immigration