Jørgen Vinding

Managing Partner (LLM)

jv@norrbomvinding.com

 • T
  35 25 39 56
 • M
  20 29 96 03

Sekretær

Jørgen beskæftiger sig med alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten, men har følgende særlige interesseområder:

 • Offentlige myndigheders og privatiserede selskabers medarbejderforhold, herunder førelse af sager ved domstole, Arbejdsret, voldgiftsret samt andre relevante fora
 • Advokatundersøgelser for offentlige myndigheder, private virksomheder og organisationer
 • Medvirken som dommer i voldgiftssager
 • Rådgivning til medie- og medicinalvirksomheder
 • Udenlandske virksomheders etablering og løbende rådgivning til udenlandske virksomheder om arbejdsret i Danmark
 • Forvaltningsretlige sager generelt

Jørgen Vinding

For nylig har jeg …

 • forestået den retlige vurdering på grundlag af Skattesagskommissionens beretning til belysning af, om der var begået tjenesteforseelser i forbindelse med korrespondancen mv. mellem myndighederne og Folketingets Ombudsmand
 • repræsenteret Falck i Østre Landsret i en sag om implementering af EU-retlige arbejdstidsregler
 • rådgivet og repræsenteret landets kommuner og KL i de sager, der skulle føres ved Arbejdsretten i kølvandet på konflikten på lærerområdet i 2013
 • forestået undersøgelsesforløb i den såkaldte whistleblowersag for Københavns Kommune
 • repræsenteret Region Hovedstaden i sagskompleks vedrørende EU-Domstolens dom i Toftegaardssagens betydning for fratrædelsesaftaler på tjenestemandsområdet

Uddannelse og erfaringer:

 • Dansk Forening for Arbejdsret, bestyrelsesmedlem, 2007-
 • Norrbom Vinding, stifter og partner, 1998-
 • Møderet for Højesteret, 1997
 • Ekstern lektor i kollektiv arbejdsret ved Københavns Universitet, 1995-2000
 • London School of Economics, England, LLM, 1992
 • Medlem af International Bar Association (IBA), European Employment Lawyers Association (EELA) og XBHR (Global Forum for Cross-Border Human Resource Experts)