Arrangementer

Ajour

14. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Tirsdage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

15. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Onsdage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

16. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Torsdage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

17. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Fredage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

21. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Tirsdage i Aarhus

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Faglige Nyheder

 • Vestre Landsret mente ikke, at en snedkermester var erstatningsansvarlig for en ‎tømrers uforsigtige udførelse af en simpel arbejdsopgave.‎

  22. jun 2017

 • En medarbejder - der i sin fritid var leder af et politisk parti - blev afskediget fra sin ‎stilling som Business Coordinator dagen efter, at han havde udtalt sig kritisk om islam i ‎en artikel på en landsækkende avis’ hjemmeside. Men var hans politiske orientering ‎årsagen til afskedigelsen?‎

  22. jun 2017

 • Østre Landsret fandt det ikke godtgjort, at forsvarets afslag på at betale ‎fratrædelsesgodtgørelse til en 69-årig job- og uddannelseskonsulent var udtryk for ‎aldersdiskrimination.

  22. jun 2017

 • En faglig voldgiftsret slog fast, at det var i orden at bortvise en bankassistent, der flere ‎gange havde opkrævet vekselgebyrer manuelt og lagt dem i kagekassen.

  22. jun 2017

 • Arbejdsretten kom frem til, at en arbejdsgiverforening skulle betale bod for at have ‎indleveret et svarskrift 10 timer for sent i en faglig voldgiftssag.

  21. jun 2017

 • Østre Landsret fandt det godtgjort, at en opsagt revisionsassistents sygefravær var ‎graviditetsbetinget, og arbejdsgiveren måtte derfor betale en godtgørelse.

  21. jun 2017

 • Det var ikke i orden, at en arbejdsgiver havde trukket nogle medarbejdere i løn for fri bil. ‎De måtte nemlig ikke køre i dem privat, og bilerne var tilmed nogle gamle vrag.‎

  21. jun 2017

 • Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at det forhold, at en opsagt medarbejder var den ‎ældste, gav anledning til at formode, at der var sket forskelsbehandling pga. alder.

  21. jun 2017

Sider

Nyheder Om Os

Sider

Publikationer

Sider

Internationale Publikationer

 • Complying with European data protection legislation

  Mini-roundtable on European data protection legislation

 • Setting up in Denmark - publikation 2014

  Setting up in Denmark (Norrbom Vinding)

  A brief introduction to labour and employment law in Denmark

 • Recruitment abroad (Norrbom Vinding)

  The legal ground rules – a guide for private and public sector employers

 • Social Media Guide (Ius Laboris)

Sider