Arrangementer

Konference

2. feb 2018

Managing an International Workforce: 2018 & Beyond

Norrbom Vindings internationale alliance – Ius Laboris – og det engelske medlemsfirma, Lewis Silkin, afholder konference den 2. februar 2018 i London.

Morgenmøde

7. feb 2018

#MeToo – udfordringerne for HR

Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde onsdag den 7. februar 2018, hvor vi vil give vores bud på de HR-juridiske aspekter af de sager, der i øjeblikket opstår i kølvandet på #MeToo-bevægelsen.

Eftermiddagsarrangement

15. mar 2018

Datasikkerhed - brud, beredskab og best practice

Den 15. marts 2018 inviterer Norrbom Vinding sammen med IT-sikkerhedsfirmaet FortConsult til et eftermiddagsarrangement, hvor vi vil give vores bud på, hvordan IT og HR i samarbejde får etableret det beredskab, der skal til, hvis risikoen for brud på datasikkerheden skal minimeres, og så der er en plan, hvis uheldet alligevel er ude.

Konference

24. sep 2018

Employing People Abroad 2018

Please save the date for our next international conference, Employing People Abroad 2018, which will be held on 24 September 2018. The conference will be organised with H. Lundbeck A/S.

Faglige Nyheder

 • Østre Landsret mente, at det var berettiget, at en havariinspektør blev afskediget disciplinært, fordi han fortsatte i et bijob, som han fik at vide var uforeneligt med hans arbejde.

  15. jan 2018

 • Lov om medarbejderinvesteringsselskaber blev i 2014 indført med en forsøgsperiode på 3 år. Forsøgsperioden er nu udløbet, og Erhvervsministeriet har fremsat forslag om at gøre loven permanent.

  12. jan 2018

 • En uenighed om, hvilke sagsbehandlinger som gjaldt i en faglig voldgift, kunne ikke behandles af voldgiftsretten. Uenigheden måtte i stedet sendes videre til Arbejdsretten.

  12. jan 2018

 • En virksomhed skulle betale en lastbilchauffør løn i opsigelsesperioden på trods af lastbilchaufførens udebleven fra en vagt. Efter omstændighederne skulle virksomheden have undersøgt baggrunden for, at lastbilchaufføren udeblev.

  9. jan 2018

 • EU-Domstolen har fastslået, at en medarbejder kan sagsøge sin arbejdsgiver i det land, hvor arbejdet sædvanligvis udføres.

  9. jan 2018

 • Kontrollører i Tivoli havde krav på sygeløn som supplement til sygedagpenge – også når sygedagpenge blev udbetalt af kommunen.

  8. jan 2018

 • Ligebehandlingsnævnet fastslog i denne afgørelse, at det var i orden, at en region gav afslag på lønnet barselsorlov til en læge, da der allerede var indgået en aftale om ulønnet orlov.

  8. jan 2018

 • Folketinget har nu vedtaget en ændring af arbejdsmiljøloven, som har til formål at forbedre kvaliteten af den nuværende arbejdsmiljøcertifikatordning.

  4. jan 2018

Sider

Nyheder Om Os

 • Norrbom Vinding har 1. januar 2018 optaget Søren Skjerbek som partner og udnævnt Rikke Falk Dambo og Rasmus Linding til associerede partnere.

  3. jan 2018

 • Så er Morten Langer klar med det første ledelsesdilemma i Børsen Executive i 2018.

  4. jan 2018

 • Så er Morten Langer aktuel med det sidste ledelsesdilemma i Børsen Executive i 2017.

  14. dec 2017

 • Yvonne Frederiksen og Sidsel Devantier har bidraget til en artikel i online magasinet HRreview udarbejdet af Lewis Silkin – det engelske medlem af Ius Laboris alliancen.

  12. dec 2017

Sider

Publikationer

Sider

Internationale Publikationer

 • Complying with European data protection legislation

  Mini-roundtable on European data protection legislation

 • Setting up in Denmark - publikation 2014

  Setting up in Denmark (Norrbom Vinding)

  A brief introduction to labour and employment law in Denmark

 • Recruitment abroad (Norrbom Vinding)

  The legal ground rules – a guide for private and public sector employers

 • Social Media Guide (Ius Laboris)

Sider