Arrangementer

Temamøde

26. sep 2017

Personalegoder – skat og HR-jura

Har du styr på beskatningen af personalegoder? Center for Ledelse afholder den 26. september 2017 temamøde om beskatning af personalegoder. Advokat Torben Mølgaard Hededal fra Norrbom Vinding er oplægsholder.

Konference

27. sep 2017

Nordisk konference

Den 27. september 2017 afholdes den årlige nordiske konference.

Ajour

14. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Tirsdage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

15. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Onsdage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

16. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Torsdage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

17. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Fredage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

21. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Tirsdage i Aarhus

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Konference

24. sep 2018

Employing People Abroad 2018

Please save the date for our next international conference, Employing People Abroad 2018, which will be held on 24 September 2018. The conference will be organised with H. Lundbeck A/S.

Faglige Nyheder

 • Ferielovsudvalget er nu blevet enige om et forslag til en ny ferielov, der bl.a. indebærer, ‎at alle lønmodtagere får ret til at holde betalt ferie allerede fra det første år på ‎arbejdsmarkedet.

  22. aug 2017

 • Østre Landsret slog fast, at funktionærer ikke skal stilles bedre ved beregningen af ‎minimalerstatning, blot fordi de benytter sig af retten til at modtage 12 % ‎feriegodtgørelse.

  22. aug 2017

 • Arbejdsgivere omfattet af Industriens Overenskomst har ikke pligt til at give ‎tillidsrepræsentanterne navnene på de personer, som arbejdsgiveren overvejer at ‎ansætte.‎

  22. aug 2017

 • En arbejdsgiver havde omtalt en gravid medarbejder på en sådan måde, at ‎arbejdsgiveren – uanset de økonomiske forhold – ikke kunne løfte den omvendte ‎bevisbyrde i Vestre Landsret.‎

  18. aug 2017

 • Højesteret har netop afgjort, at det var berettiget at en offentlig virksomhed havde ‎afskediget en underdirektør, som følge af direktørens uegnethed til en forestående ‎opgave.‎

  18. aug 2017

 • EU-Domstolen fandt, at en italiensk regel om, at en ”vikarkontrakt” automatisk ophørte, ‎når medarbejderen fyldte 25 år, var hensigtsmæssig og nødvendig for at sikre unges ‎adgang til arbejdsmarkedet.‎

  18. aug 2017

 • Der er for nylig kommet en udtalelse fra Artikel 29-gruppen, der adresserer en række ‎opmærksomhedspunkter, når en arbejdsgiver behandler personoplysninger om ‎medarbejderne.‎

  17. aug 2017

 • ‎3F’s strejkevarsler over for tre busselskaber var ulovlige. Busselskaberne vidste nemlig ‎ikke, hvilke medarbejdere som var omfattet.‎

  17. aug 2017

Sider

Nyheder Om Os

Sider

Publikationer

Sider

Internationale Publikationer

 • Complying with European data protection legislation

  Mini-roundtable on European data protection legislation

 • Setting up in Denmark - publikation 2014

  Setting up in Denmark (Norrbom Vinding)

  A brief introduction to labour and employment law in Denmark

 • Recruitment abroad (Norrbom Vinding)

  The legal ground rules – a guide for private and public sector employers

 • Social Media Guide (Ius Laboris)

Sider