Arrangementer

Morgenmøde

25. okt 2017

‎10 ansættelsesretlige faldgruber, som HR ofte ”falder i”‎

Der er desværre ikke flere ledige pladser - Norrbom Vinding genudbyder det i juni 2017 gennemførte ‎morgenmøde onsdag den 25. oktober 2017, hvor vi giver vores bud på, ‎hvordan HR bedst undgår nogle af de mest almindelige faldgruber på ‎det ansættelsesretlige område.‎

Seminar

26. okt 2017

How is Europe changing your HR practices today?

Norrbom Vinding's internationale alliance – Ius Laboris – og det belgiske medlemsfirma Claeys & Engels afholder den 26. oktober 2017 internationalt seminar i Bruxelles. Advokat Yvonne Frederiksen fra Norrbom Vinding er blandt oplægsholderne.

Morgenmøde

3. nov 2017

Fra persondata til databeskyttelse

Der er desværre ikke flere ledige pladser - Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde fredag den 3. november 2017, hvor vi giver en status på persondatareglerne og ”implementeringen” af ‎databeskyttelsesforordningen – naturligvis set i et HR-perspektiv.‎

Morgenmøde

8. nov 2017

Om ferieloven og samtidighedsferie

Der er desværre ikke flere ledige pladser - Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde onsdag den 8. november ‎‎2017, hvor vi blandt andet giver vores bud på, hvordan HR allerede nu ‎kan begynde at indrette sig på de ændringer i ferieloven, der forventes ‎vedtaget inden årets udgang.

Ajour

14. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Tirsdage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

15. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Onsdage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

16. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Torsdage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

17. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Fredage i København

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Ajour

21. nov 2017

Ajour 2017/2018 - Tirsdage i Aarhus

Ajour 2017/2018 - Opdatering på HR-jura

Konference

22. nov 2017

Ferielov, persondata og ny retspraksis

Center for Ledelse afholder 22. november 2017 HR-jura Konference i samarbejde ‎med Norrbom Vinding.

Konference

24. sep 2018

Employing People Abroad 2018

Please save the date for our next international conference, Employing People Abroad 2018, which will be held on 24 September 2018. The conference will be organised with H. Lundbeck A/S.

Faglige Nyheder

 • Skatteministeriet har fremsat et lovforslag, der vil medføre en række ændringer i ‎reglerne for indbetaling til aldersopsparing. Fremover vil ordningen i større grad være ‎målrettet den pensionsopsparing, der foretages sidst i arbejdslivet. ‎

  18. okt 2017

 • Erhvervsministeren har fremsat et lovforslag, der vil blandt andet gøre det muligt for ‎medarbejdere, der flytter fra Danmark til andet EU/EUØS land, at lade deres optjente ‎pensionsmidler blive stående i Danmark.

  13. okt 2017

 • Den tredje vejledning om databeskyttelsesforordningen er nu offentliggjort – denne ‎gang i form af en generel informationspjece.

  12. okt 2017

 • En klinikassistent ansat hos en tandlæge var ikke gyldigt valgt som ‎arbejdsmiljørepræsentant. Klinikassistenten var derfor ikke særligt beskyttet mod ‎opsigelse.

  12. okt 2017

 • En ”senior sales coordinator”, som i mange år havde haft titel af ”distriktschef”, var ikke ‎leder i henhold til Lederaftalen.

  11. okt 2017

 • Østre Landsret fandt, at en medarbejder burde have været klar over, at der var tale om ‎en tidsbegrænset ansættelse, selvom det ikke fremgik af ansættelseskontrakten.

  11. okt 2017

 • En faglig voldgiftsret fandt, at en virksomheds kritik af et akkordforslag ikke levede op til ‎kravene i ”Rørlisten”, og akkordforslaget skulle derfor anses for godkendt.

  11. okt 2017

 • En arbejdsgiver kan ikke komme uden om masseafskedigelsesdirektivet ved at ‎gennemføre omfattende væsentlige vilkårsændringer i stedet for afskedigelser.

  10. okt 2017

Sider

Nyheder Om Os

Sider

Publikationer

Sider

Internationale Publikationer

 • Complying with European data protection legislation

  Mini-roundtable on European data protection legislation

 • Setting up in Denmark - publikation 2014

  Setting up in Denmark (Norrbom Vinding)

  A brief introduction to labour and employment law in Denmark

 • Recruitment abroad (Norrbom Vinding)

  The legal ground rules – a guide for private and public sector employers

 • Social Media Guide (Ius Laboris)

Sider