Arrangementer

Konference

12. jun 2017

Employing people abroad 2017

After the successful conferences with Novo Nordisk, ISS, Carlsberg and Coloplast, Norrbom Vinding is delighted to announce a new international HR legal conference. This year, the conference is organised in partnership with Arla Foods.

Temamøde

15. jun 2017

Bonus, provision og andre incitamentsordninger - fordele og faldgruber

Center for ledelse afholder den 15. juni 2017 temamøde. Advokat Morten Langer og advokat Torben Mølgaard Hededal fra Norrbom Vinding vil være indlægsholdere.

Morgenmøde

20. jun 2017

10 ansættelsesretlige fald-gruber, som HR ofte ”falder i”

På grund af et overvældende antal tilmeldinger til dette morgenmøde i København, har vi besluttet også at udbyde morgenmødet i Aarhus, hvor vi sætter fokus på 10 problemstillinger, som det er særligt vigtigt, at HR er opmærksom på.

Faglige Nyheder

 • Det var ikke i orden at bortvise en medarbejder, selv om han havde begået en række ‎faglige fejl. Fejlene var nemlig ikke begået forsætligt.

  23. maj 2017

 • EU-Domstolen slog fast, at Kommissionen skulle tilbagebetale et beløb, der var blevet ‎fradraget i en suspenderet tjenestemands løn – det stod nemlig klart i reglerne.‎

  23. maj 2017

 • Østre Landsret fandt, at et autismecenter bar ansvaret for en arbejdsskade, der var ‎forårsaget af en udadreagerende beboers voldelige overfald på en tilkaldevikar.

  22. maj 2017

 • Ligebehandlingsnævnet vurderede, at følgerne af en SOSU-hjælpers kræftsygdom ikke ‎kunne anses for at udgøre et handicap på opsigelsestidspunktet.

  22. maj 2017

 • Folketinget har vedtaget en lovændring, der medfører, at det under visse betingelser ‎bliver tilladt at beskæftige unge mellem 15 og 18 år på steder, hvor de serveres ‎alkohol.

  19. maj 2017

 • Hvornår vil en arbejdsgiver være ansvarlig for en arbejdsulykke? Det tog Vestre Landsret ‎stilling til i denne sag.‎

  18. maj 2017

 • Ligebehandlingsnævnet vurderede, at hverken prognosen eller oplysningerne om det ‎hidtidige sygefravær pegede på, at en opsagt farmaceut led af et handicap.

  18. maj 2017

 • Datatilsynet fandt det meget beklageligt, at oplysninger om 95.000 abonnenter havde ‎været tilgængelige for uvedkommende via internettet.

  16. maj 2017

Sider

Nyheder Om Os

Sider

Publikationer

Sider

Internationale Publikationer

 • Complying with European data protection legislation

  Mini-roundtable on European data protection legislation

 • Setting up in Denmark - publikation 2014

  Setting up in Denmark (Norrbom Vinding)

  A brief introduction to labour and employment law in Denmark

 • Recruitment abroad (Norrbom Vinding)

  The legal ground rules – a guide for private and public sector employers

 • Social Media Guide (Ius Laboris)

Sider