Arrangementer

Morgenmøde

7. jun 2018

Beskyttelse af forretnings-hemmeligheder

Norrbom Vinding inviterer til morgenmøde torsdag den 7. juni 2018, hvor vi vil fortælle om de juridiske rammer og praktiske forhold, når arbejdsgivere vil beskytte forretningshemmeligheder. Herunder vil vi gennemgå den kommende lov om forretningshemmeligheder.

Konference

24. sep 2018

Employing People Abroad 2018

Please save the date for our next international conference, Employing People Abroad 2018, which will be held on 24 September 2018. The conference will be organised with H. Lundbeck A/S.

Faglige Nyheder

 • Højesteret fastslog, at et universitet havde handlet i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse og derfor skulle betale 75.000 kr. i godtgørelse til fire lærere.

  25. apr 2018

 • Artikel 29-gruppen offentliggjorde i december 2017 en vejledning om samtykke som behandlingsgrundlag ved behandling af personoplysninger. Denne vejledning foreligger nu i endelig form.

  25. apr 2018

 • En advokatsekretær blev ikke tilkendt godtgørelse for usaglig opsigelse. På opsigelsestidspunktet var opsigelsen sagligt begrundet i virksomhedens ønske om at foretage en ændring i bemandingen.

  25. apr 2018

 • EU-Domstolen har netop frifundet Danmark i en sag, hvor Europa-Kommissionen påstod, at de danske regler om cabotagekørsel er i strid med EU-reglerne.

  17. apr 2018

 • Det udgjorde forskelsbehandling, at en salgsassistent på deltid blev opsagt, fordi han på grund af sit handicap ikke kunne varetage en fuldtidsstilling.

  12. apr 2018

 • DR-medarbejders udtalelser på Facebook om en tv-udsendelse var for grove.

  12. apr 2018

 • Folketinget har vedtaget en ny lov om forretningshemmeligheder, der samler hele den danske regulering om forretningshemmeligheder.

  12. apr 2018

 • En arbejdsgiver opsagde samtlige medarbejdere på grund af en betydelig usikkerhed om virksomhedens fremtid. En række medarbejdere blev genansat – dog ikke en barslende medarbejder. Dette var ikke i strid med ligebehandlingsloven.

  11. apr 2018

Sider

Nyheder Om Os

Sider

Publikationer

Sider

Internationale Publikationer

 • Complying with European data protection legislation

  Mini-roundtable on European data protection legislation

 • Setting up in Denmark - publikation 2014

  Setting up in Denmark (Norrbom Vinding)

  A brief introduction to labour and employment law in Denmark

 • Recruitment abroad (Norrbom Vinding)

  The legal ground rules – a guide for private and public sector employers

 • Social Media Guide (Ius Laboris)

Sider